Imprimarea de documente reţinute în aparat (imprimare cu reţinere forţată)

 
Pentru a evita să lăsaţi material imprimat, scurgerea accidentală a informaţiilor, imprimări eronate etc., administratorul setează ca documentul să fie depozitat înainte de imprimare. Pentru a imprima documentul depozitat, consultaţi următoarele.
Modul Reţinere forţată trebuie setat în prealabil. <Tipărire>  <Memorare forţată>
Acest mod poate fi utilizat de până la 200 de utilizatori. Dacă un document care este partajat cu mai multe persoane este reţinut în aparat, numai utilizatorul care trimite lucrarea este numărat.
Puteţi să depozitaţi până la 2.000 de lucrări.
Spaţiul garantat pentru depozitarea documentelor reţinute este de 4 GB.
Dimensiunea maximă a unui document reţinut care poate fi depozitat este de 2 GB.
Documentele reţinute în aparat sunt salvate chiar dacă aparatul este oprit.
Reţineţi că documentele sunt şterse automat după trecerea unui interval de timp specificat. Consultaţi administratorul pentru a afla durata acestui interval de timp.
1
Apăsaţi <Tipărire>. Ecranul <Acasă>
2
Selectaţi un document.
<Personal>/<Partajat>/<Grup>
<Personal>: Afişează documentele trimise de utilizatorul care este conectat.
<Partajat>: Sunt afişate documentele reţinute pe baza anumitor condiţii, în conformitate cu setările de reţinere forţată. Aceste documente pot fi afişate/imprimate de toţi utilizatorii.
<Grup>: Afişează documente care au aceleaşi informaţii de grup ca şi utilizatorul care este conectat. Utilizează ID-urile departamentelor pentru a identifica grupurile.
Lista de documente
Documentele care corespund cu tipul de document selectat din lista derulantă şi informaţiile lor corelate sunt afişate în format tip listă.
Când este selectat un document, se afişează , care indică „selectat”. Când sunt selectate mai multe documente, numerele din centrul pictogramei  sunt afişate ca 1, 2, 3... În ordinea selectată. Când apăsaţi un document selectat, selecţia este anulată.
Apăsaţi <Data/Ora> pentru a sorta documentele după dată/oră, în ordine ascendentă () sau descendentă ().
Dacă vă conectaţi cu gestionarea autentificărilor personale, este reţinută ultima condiţie de sortare. Lista articolelor care pot fi personalizate
Pentru documentele cu imprimare securizată sau imprimare securizată criptată, în lista de lucrări, lângă numărul de coli x numărul de copii se afişează .
Dacă opţiunea <Afişare avertisment pe Ecran listă lucrări> este setată la <Pornit> în <Setări avertizare lucrări reţinute>, în lista de lucrări se afişează pentru documentele care corespund condiţiilor specificate. Dacă opţiunea <Afişare avertisment pe Ecran listă lucrări> este setată la <Pornit> în <Setări avertizare lucrări reţinute>, pentru documentele care corespund condiţiilor specificate este afişată o fereastră pop-up de avertizare. <Setări avertizare lucrări reţinute>
Puteţi să imprimaţi de aici, dacă metoda de ieşire a driverului de imprimantă este setată la [Secured Print].
<Lucr. în aşt.imprim.>/<Lucrări imprimate>/<Impr. programată>
La selectarea unui document neimprimat, confirmaţi ca s-a selectat <Lucr. în aşt.imprim.>.
Buton de actualizare
Actualizează lista de documente.
<Începe imprimarea>
Execută imprimarea.
<Alte operaţii>
<Anulare imprimare>:Anulează imprimarea.
<Şterge lucrare>:Şterge documentele.
<Afişare imagine>:Vă permite să consultaţi conţinutul unui document, precum şi să selectaţi şi să ştergeţi pagini.
Nu puteţi să restauraţi o pagină care a fost ştearsă.
Nu puteţi să ştergeţi o pagină din <Afişare imagine> dacă este singura pagină de acolo.
Este posibil ca previzualizările să nu fie disponibile cu opţiunea <Afişare imagine>, în funcţie de setările pentru driverul de imprimantă.
Pentru informaţii despre limbajele de descriere a paginii care permit previzualizarea şi formatele de fişier pentru imprimare directă, consultaţi Funcţiile imprimantei.
Opţiunea <Ştergere pagină> din <Afişare imagine> a funcţiei PrintRelease de la Canon PRINT Business nu este acceptată.
Dacă în timpul ştergerii unei pagini este afişat mesajul < Nu se poate şterge pagina. >, apăsaţi din nou <Ştergere pagină> din < Previzualiz >.
<Setări tipărire>/<Setări Impr. pt. Lucr. selectate>
Puteţi să editaţi setările de imprimare, precum numărul de copii. De asemenea, puteţi să modificaţi setările de imprimare când sunt selectate mai multe documente.
Cu setările de imprimare specificate puteţi să imprimaţi un set de mostre apăsând <Probă de Tipar>.
În funcţie de setările modificate, este posibil ca documentul să nu se imprime corect.
Dacă modificaţi setările în <Setări tipărire>/<Setări Impr. pt. Lucr. selectate>, documentul în care sunt aplicate noile setări este afişat în <Imprimat>.
Dacă selectaţi simultan lucrări de imprimare generală, lucrări de imprimare securizată şi lucrări de imprimare criptată securizată, nu puteţi să le modificaţi simultan setările de imprimare.
Este posibil ca setările să nu poată fi modificate din <Setări tipărire>, în funcţie de setările driverului de imprimantă.
Pentru informaţii despre limbajele de descriere a paginii care permit configuraţia driverului de imprimantă şi formatele de fişier pentru imprimare directă, consultaţi Funcţiile imprimantei.
Nu puteţi să modificaţi simultan setările de imprimare ale mai multor lucrări când se utilizează funcţia PrintRelease de la Canon PRINT Business.
<Select. tot (Max 100 lucr)>/<Şterge selecţia>
Dacă în nu este selectat niciun document, se afişează <Select. tot (Max 100)>, care vă permite să selectaţi toate documentele din lista de documente. Când documentele sunt selectate, se afişează <Şterge selecţia>, permiţându-vă să anulaţi întreaga selecţie.
Este posibil ca mesajele <Anumite lucrări nu au putut fi stocate după primire.> şi <Anumite lucrări au fost şterse.> să fie afişate dacă survine o eroare la primirea unui document sau dacă un document este şters automat dacă perioada sa de reţinere s-a scurs etc. În acest caz, apăsaţi pentru a anula mesajul.
3
Apăsaţi <Începe imprimarea>.
Începe imprimarea.
Pentru a anula imprimarea, selectaţi lucrarea de anulat din <Lucrări imprimate>, apoi selectaţi <Anulare imprimare>. De asemenea, puteţi să apăsaţi  de pe panoul de control şi să selectaţi lucrarea de anulat din <Lucrări imprimare>. Pentru informaţii despre anularea lucrărilor cu tasta Stop, consultaţi Anularea lucrărilor de transmitere/imprimare .

Imprimarea automată a lucrărilor de imprimare Reţinere forţată după conectare

Puteţi să setaţi ca lucrările să fie imprimate automat când un utilizator se conectează. Când administratorul a setat opţiunea <Activare funcţie Auto Imprimare la Autentificare> pe <Pornit>, utilizatorii care sunt conectaţi cu gestionarea autentificărilor personale pot să seteze dacă imprimarea este efectuată automat sau nu. Pentru a efectua imprimarea automat, setaţi opţiunea <Auto Imprimare Lucrări Utilizator la Autentificare> pe <Pornit>. Setarea este reţinută pentru fiecare utilizator. Lista articolelor care pot fi personalizate
Următoarele lucrări nu sunt imprimate automat, chiar dacă este activată această setare.
Lucrări <Personal> ale altor utilizatori, lucrări <Partajat> şi lucrări <Grup>
Lucrări imprimate
Lucrări de imprimare securizate criptate
Lucrări de imprimare securizată (când opţiunea <Solicit. PIN pentru Imprimare/Afişare Lucrări utilizatori> este setată la <Pornit> în <Setări PIN pt. Lucrări Imprimare securizată>)
Când sunt reţinute mai multe lucrări, sunt imprimate în ordinea de afişare pentru <Data>.
La o singură operaţie de conectare pot fi imprimate până la 100 de lucrări.
Dacă lucrările sunt deja reţinute, această setare este activată prin reconectare după ce s-a făcut setarea opţiunii <Auto Imprimare Lucrări Utilizator la Autentificare> pe <Pornit>.

Imprimarea în mai multă siguranţă utilizând imprimarea securizată criptată

Utilizând Imprimare sigură criptată, puteţi să trimiteţi de la computer date de imprimare criptate către un aparat. Această caracteristică vă permite să reduceţi riscul de scurgere a informaţiilor când trimiteţi date imprimate şi să imprimaţi mai sigur. Se utilizează în special când se imprimă documente de mare confidenţialitate.
În ecranul de modificare a setărilor, documentul cu imprimare securizată criptată este afişat împreună cu semnul .
Pentru a imprima documentul criptat, trebuie să introduceţi parola. Parola trebuie să fie aceeaşi cu cea pe care aţi setat-o în driverul de imprimantă.
Pentru informaţii despre setarea elementelor, consultaţi ajutorul făcând clic pe [Help] în ecranul de setare a driverului de imprimantă (numai pentru Windows).
Imprimarea securizată criptată nu poate fi utilizată în Mac OS.
Pentru a utiliza imprimarea securizată criptată, afişaţi folderul imprimantei  faceţi clic dreapta pe pictograma aparatului  selectaţi [Printer properties]  şi consultaţi [Help] pe fila [Encrypted-P]. Pentru informaţii despre afişare folderului imprimantei, consultaţi Afişarea folderului imprimantei.
6W28-063