Efectuarea setărilor DNS

Serverul DNS este un computer care transformă numele dispozitivelor (nume de domeniu) de pe Internet în adrese IP. Există multe servere DNS pe Internet în întreaga lume. Acestea cooperează între ele pentru a face corespondenţă între numele de domeniu şi adresele IP. Această secţiune descrie etapele pentru setarea adresei serverului DNS, numele gazdei şi numele domeniului. De asemenea, puteţi seta aparatul astfel încât să se efectueze o actualizare automată dacă se schimbă corespondenţa dintre numele gazdei şi adresa IP. Dacă setaţi DNS într-un mediu IPv6, confirmaţi dacă se pot utiliza adrese IPv6 (Setarea unei adrese IPv6). În plus, puteţi face corespondenţă cu o adresă IP achiziţionând numele gazdă printr-un server DHCP fără a introduce manual numele gazdă al aparatului.

Efectuarea setărilor DNS

1
Apăsaţi .
2
Apăsaţi <Preferinţe> <Reţea>  <Setări TCP/IP>  <Setări DNS>.
3
Specificaţi o adresă de server DNS.
1
Apăsaţi <Setări Adresă Server DNS>.
2
Efectuaţi setările necesare.
În funcţie de mediul dumneavoastră, introduceţi o adresă IP a serverului DNS.
<IPv4>
Apăsaţi <Server DNS primar> şi introduceţi o adresă IPv4 a serverului DNS.
Dacă există un server DNS secundar, introduceţi adresa IP a acestuia. Dacă nu setaţi un server DNS secundar, introduceţi „0.0.0.0”.
<IPv6>
Apăsaţi <Server DNS primar> şi introduceţi o adresă IPv6 a serverului DNS. Nu puteţi să introduceţi adrese care încep cu „ff” (adresă de difuzare multiplă), adrese care conţin numai „0” sau adrese link local.
Dacă există un server DNS secundar, introduceţi adresa IP a acestuia. Nu puteţi să introduceţi adrese care încep cu „ff” (adresă de difuzare multiplă), adrese care conţin numai „0” sau adrese link local. Această coloană poate fi lăsată necompletată.
3
Apăsaţi <OK>.
4
Specificaţi pentru aparat numele gazdei şi numele domeniului.
1
Apăsaţi <Setări nume gazdă/nume domeniu DNS>.
2
Efectuaţi setările necesare.
<IPv4>
Apăsaţi <Nume gazdă> şi introduceţi numele de gazdă al aparatului pentru a vă înregistra pe serverul DNS utilizând caractere alfanumerice.
Apăsaţi <Nume domeniu> şi introduceţi numele domeniului de care aparţine aparatul utilizând caractere alfanumerice (Exemplu: „exemplu.com”).
<IPv6>
Pentru a seta ca numele gazdei şi numele domeniului să fie identice cu IPv4, apăsaţi <Pornit> in <Fol. ac. Nume Gazdă/Nume Domeniu ca IPv4>. Pentru a seta să fie diferite de cele ale IPv4, apăsaţi <Oprit>.
Pentru a seta ca numele gazdei să fie diferit de IPv4, apăsaţi <Nume gazdă> şi introduceţi numele de gazdă al aparatului pentru a vă înregistra pe serverul DNS utilizând caractere alfanumerice.
Pentru a seta ca numele de domeniu să fie diferit de IPv4, apăsaţi <Nume domeniu> şi introduceţi numele de domeniu de care aparţine aparatul utilizând caractere alfanumerice. (Exemplu: „exemplu.com”).
Dacă setaţi <Folosiţi DHCPv6> la <Pornit> pentru setări de adrese cu nume de ţară (Setarea unei adrese IPv6), numele de domeniu configurat manual este suprascris. Dacă setaţi <Fol. ac. Nume Gazdă/Nume Domeniu ca IPv4> la <Pornit>, este utilizat numele de domeniu preluat de pe serverul DHCPv6.
3
Apăsaţi <OK>.
5
Setaţi actualizări automate ale corespondenţei.
1
Apăsaţi <Setări actualizare dinamică DNS>.
2
Efectuaţi setările necesare.
<IPv4>
Pentru a actualiza automat informaţiile când corespondenţa dintre numele de gazdă şi adresa IP este schimbată într-un mediu precum DHCP, apăsaţi <Pornit> în <Actualiz. dinamică DNS>.
<IPv6>
Pentru a actualiza automat informaţiile când corespondenţa dintre numele de gazdă şi adresa IP este schimbată într-un mediu precum DHCP, apăsaţi <Pornit> în <Actualiz. dinamică DNS>.
Comutaţi pe <Pornit> adresa cu care doriţi să vă înregistraţi ca server DNS <Înregistrare adresă fără ţară>/<Înregistrare adresă manuală>/<Înregistrare adresă cu ţară>. Reţineţi că actualizarea automată nu poate fi efectuată dacă toate opţiunile sunt setate la <Oprit>.
3
Apăsaţi <OK>.
6
Specificaţi setările mDNS.
1
Apăsaţi <Setări mDNS>.
2
Efectuaţi setările necesare.
<Folosiţi IPv4 mDNS>
Pentru a activa funcţia DNS într-un mediu fără server DNS, apăsaţi <Pornit>.
Apăsaţi <Nume mDNS> şi introduceţi un nume mDNS la alegere utilizând caractere alfanumerice.
<Folosiţi IPv6 mDNS>
Pentru a activa funcţia DNS într-un mediu fără server DNS, apăsaţi <Pornit>.
Pentru a seta aceleaşi setări ca IPv4 pentru numele mDNS, apăsaţi <Pornit> pentru <Folosiţi acelaşi nume mDNS ca IPv4>. Pentru a utiliza alte setări, apăsaţi <Nume mDNS> şi introduceţi un nume mDNS la alegere utilizând caractere alfanumerice.
Dacă setaţi <Folosiţi IPv4 mDNS> la <Pornit>, aparatul nu va intra complet în modul Hibernare.
Dacă setaţi <Folosiţi IPv6 mDNS> la <Pornit>, aparatul nu va intra complet în modul Hibernare.
3
Apăsaţi <OK>.
7
Apăsaţi   <Da>.

Utilizarea unui server DHCP

Puteţi achiziţiona un nume de gazdă utilizând serverul DHCP.
1
Apăsaţi .
2
Apăsaţi <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP> <Setări IPv4> sau <Setări IPv6> <Setări opţiune DHCP>.
3
Efectuaţi configurarea necesară.
Este posibil ca unele articole să nu fie afişate în <Setări IPv6>.
<Obţineţi numele gazdei>
Pentru a achiziţiona un nume de gazdă prin serverul DHCP, apăsaţi <Pornit>.
<Actualiz. dinamică DNS>
Pentru a face ca serverul DHCP să actualizeze automat informaţiile referitoare la corespondenţa dintre adresele IP şi numele de gazdă fără a utiliza aparatul, apăsaţi <Pornit>.
<Solicitare Adresă Server DNS>
Pentru a achiziţiona adresa IP a serverului DHCP, apăsaţi <Pornit>.
<Obţinere nume domeniu>
Pentru a achiziţiona un nume de domeniu prin serverul DHCP, apăsaţi <Pornit>.
<Solicitare adresă Server WINS>
Pentru a achiziţiona un nume de domeniu prin serverul WINS, apăsaţi <Pornit>.
<Solicitare adresă Server SMTP>
Pentru a achiziţiona un nume de domeniu prin serverul SMTP, apăsaţi <Pornit>.
<Solicitare adresă Server POP>
Pentru a achiziţiona un nume de domeniu prin serverul POP, apăsaţi <Pornit>.
4
Apăsaţi <OK>.
5
Apăsaţi   <Da>.
6W28-00Y