Setarea unei adrese IPv6

Tipurile de adrese IPv6 sunt următoarele. Înregistraţi-vă dacă este necesar. Pot fi înregistrate până la patru adrese fără nume de ţară. Efectuaţi un test de conexiune, după cum este necesar.
Tip
Explicaţie
Adresa locală a legăturii
Adresele care pot fi utilizate doar în aceeaşi legătură şi care sunt create automat fără a seta nimic. Nu pot fi utilizate în afara zonei de acoperire a routerului.
Adresa fără nume de ţară
Adresele care sunt create automat pe baza prefixului notificat de un router şi a adresei MAC a aparatului, chiar şi într-un mediu fără server DHCP.
Adresă manuală
Adresele care sunt introduse manual. Lungimea prefixului şi o adresă implicită a routerului sunt specificate.
Adresa cu nume de ţară
Adrese care sunt achiziţionate de la serverul DHCP.
 

Setarea unei adrese IPv6

1
Apăsaţi .
2
Apăsaţi <Preferinţe>  <Reţea>   <Setări TCP/IP>  <Setări IPv6>.
3
Apăsaţi <Folosiţi IPv6>  <Pornit>   <OK> pentru a activa setările IPv6.
4
Setaţi o adresă IP.
Setaţi o adresă IPv6 în funcţie de mediul şi scopurile dumneavoastră.
Setarea unei adrese fără stare definită
1
Apăsaţi <Setări adresă fără ţară>.
2
Apăsaţi <Pornit>  <OK>.
Setarea unei adrese manuale
1
Apăsaţi <Setări adresa manuală>.
2
Apăsaţi <Pornit> în <Folosiţi adresa manuală> şi efectuaţi setările necesare.
 <Folosiţi adresa manuală>
Apăsaţi <Pornit>.
 <Adresa manuală>
Apăsaţi butonul <Adresa manuală> şi introduceţi o adresă. Următoarele adrese nu pot fi utilizate.
Adresele care încep cu „ff” (adresă de difuzare multiplă)
Adresele care conţin numai „0”
Adrese compatibile IPv4 (adrese IPv6 în care cei 96 de biţi superiori sunt „0” cu o adresă IPv4 conţinută în cei 32 de biţi inferiori)
Adrese mapate IPv4 (adrese IPv6 în care cei 96 de biţi superiori sunt „0:0:0:0:ffff:” cu o adresă IPv4 conţinută în cei 32 de biţi inferiori)
 <Lungime prefix>
Lungimea secţiunii de adresă de reţea poate fi modificată.
 <Adresă ruter implicită>
Apăsaţi <Adresă ruter implicită> şi introduceţi o adresă. Următoarele adrese nu pot fi utilizate.
Adresele care încep cu „ff” (adresă de difuzare multiplă).
Adresele care conţin numai „0”
Dacă nu specificaţi o adresă, lăsaţi coloana necompletată.
Setarea unei adrese cu nume de ţară
1
Apăsaţi <Folosiţi DHCPv6>.
2
Apăsaţi <Pornit>  <OK>.
Apăsaţi <Pornit> pentru <Recepţionaţi doar Prefix Adresă cu ţară> pentru a prelua doar prima jumătate a adresei cu nume de ţară de pe serverul DHCP utilizând DHCPv6. <Recepţionaţi doar Prefix Adresă cu ţară>
5
Apăsaţi   <Da>.

Efectuarea unui test de conexiune pentru o adresă IPv6

Când aparatul este conectat corect, ecranul de conectare la UI la distanţă poate fi afişat de la un computer (Pornirea instrumentului IU la distanţă). Dacă nu aveţi un computer pentru a verifica, confirmaţi dacă aţi finalizat o conexiune corectă urmând etapele.
  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări TCP/IP>  <Setări IPv6>  <Comandă PING>  Introduceţi adresa oricărui alt dispozitiv în uz sau numele gazdei  <Start>
Când aparatul este conectat corect, se afişează mesajul <Răspuns de la gazdă.>.
Chiar dacă adresele IP sunt setate corespunzător, dacă aparatul este conectat la un hub de comutare, este posibil ca aparatul să nu fie conectat la reţea. În acest caz, întârziaţi momentul pornirii comunicării aparatului şi încercaţi să efectuaţi o conexiune din nou. Setarea timpului de aşteptare pentru conectarea la o reţea
6W28-00R