Împiedicarea accesului neautorizat

Această secţiune descrie măsurile preventive împotriva accesului neautorizat din reţele externe. Pentru administratorii şi utilizatorii care utilizează aparatul într-un mediu de reţea, este obligatoriu să se citească această secţiune înainte de utilizare. Conectarea la reţele vă dă posibilitatea să utilizaţi diverse funcţii precum imprimarea, operarea de la distanţă de la un computer, trimiterea documentelor scanate prin Internet etc. Totuşi, pentru protecţia împotriva accesului neautorizat dintr-o reţea externă, sunt esenţiale măsurile de securitate. Această secţiune descrie unele contramăsuri împotriva accesului neautorizat, care trebuie să fie implementate înainte de a utiliza aparatul cu un mediu de reţea.

Implementarea adreselor IP private

O adresă IP este un număr care este atribuit unui computer pe o reţea. O „adresă IP globală” este utilizată pentru conexiuni de Internet. O „adresă IP privată” este utilizată pentru reţele locale, precum o reţea LAN de birou. Dacă adresa dumneavoastră IP este o adresă IP globală, unii utilizatori neautorizaţi de pe Internet pot încerca să acceseze reţeaua locală şi riscurile precum scurgerile de informaţii devin mai mari. Dacă adresa dumneavoastră este o adresă privată, au acces numai utilizatorii de pe o reţea locală, precum reţeaua LAN de birou.
【Adresă IP globală】
Accesibilă din exteriorul reţelei
【Adresă IP privată】
Accesibilă numai din cadrul unei reţele locale
În general, când configuraţi o adresă IP, utilizaţi o adresă IP privată. Pentru o adresă IP privată, pot fi utilizate oricare dintre adresele din următoarele intervale. Verificaţi dacă adresa IP care este setată în prezent este o adresă IP privată.

Intervalele adreselor IP private

10.0.0.0 până la 10.255.255.255
172.16.0.0 până la 172.31.255.255
192.168.0.0 până la 192.168.255.255
Pentru informaţii despre confirmarea adreselor IP, consultaţi Setarea unei adrese IPv4.
Chiar dacă pentru aparat este setată o adresă IP globală, riscul de acces neautorizat poate fi redus utilizând un firewall. Consultaţi administratorul de reţea când doriţi să operaţi aparatul utilizând o adresă IP globală.

Limitarea comunicaţiei prin intermediul unui firewall

Un firewall este un sistem care previne accesul neautorizat din reţelele externe, având scopul de a împiedica atacurile sau invazia în reţeaua locală. Accesul din exteriorul reţelei locale care are potenţialul de a fi un risc poate fi oprit în prealabil limitând comunicaţia de la o anumită adresă IP externă în mediul dumneavoastră de reţea. Restricţionarea comunicării folosind firewall-uri

Configurarea comunicaţiei cu criptare TLS

Pentru comunicaţia TLS, consultaţi Pornirea instrumentului IU la distanţă.

Gestionarea informaţiilor aparatului prin parole

Chiar dacă aparatul primeşte acces neautorizat de la a un terţ rău intenţionat, riscul scurgerilor de informaţii poate fi redus considerabil când diverse resurse de informaţii sunt protejate prin parole.
Parolă pentru fiecare setare de funcţie / cod PIN
Gestionarea autentificărilor personale utilizând Autentificare utilizator Configurarea setărilor de gestionare a autentificării personale
Setarea codului PIN pentru conţinutul gestionării sistemului Schimbarea ID-ului şi a PIN-ului managerului de sistem
Setările codului PIN pentru accesarea agendei Restricţionarea utilizării Agendei
Acestea sunt exemple referitoare la împiedicarea accesului neautorizat. Pentru alte detalii, consultaţi Gestionarea aparatului şi efectuaţi setările necesare în conformitate cu mediul dumneavoastră.
6W28-002