Este afişat un mesaj prin care vi se spune să contactaţi un distribuitor Canon autorizat local

Dacă aparatul nu poate să funcţioneze normal datorită unei probleme, pe afişajul panoului tactil apare un mesaj. Consultaţi recomandarea în conformitate cu mesajul afişat.

Când este afişat un mesaj prin care vi se spune să contactaţi un distribuitor Canon autorizat local

1
Reporniţi aparatul.
Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a opri alimentarea (Oprirea aparatului), aşteptaţi cel puţin 10 secunde după ce stingerea indicatorului de alimentare generală, apoi reporniţi alimentarea (Pornirea aparatului).
Reţineţi că datele care aşteaptă să fie procesate sunt şterse când opriţi alimentarea.
2
Dacă mesajul încă mai apare, pregătiţi următoarele informaţii.
Nume produs
Distribuitorul de la care aţi achiziţionat aparatul
Problema (operaţia specifică pe care aţi efectuat-o şi rezultatul şi simptomul etc.)
Codul de pe afişajul panoului tactil
Pot fi afişate mai multe coduri.
3
Opriţi alimentarea aparatului, scoateţi cablul de alimentare din priză şi contactaţi distribuitorul Canon autorizat local.
Nu conectaţi sau deconectaţi cablul de alimentare cu mâinile ude deoarece există pericol de şoc electric.
Apucaţi întotdeauna de fişa de alimentare când deconectaţi cablul de alimentare. Dacă trageţi de cablul de alimentare, sârma din interior se poate expune sau rupe ori poate deteriora în alt mod cablul. În cazul în care cablul de alimentare se deteriorează, se pot produce scurgeri de curent, care duc la incendiu sau şoc electric.

Când este afişat butonul <Mod Funcţii Limitate>

Puteţi să continuaţi utilizarea aparatului înainte de a rezolva problema prin limitarea funcţiilor.
1
Apăsaţi <Mod Funcţii Limitate>.
2
Apăsaţi <Da> pentru a reporni aparatul.
Aparatul este repornit în modul Funcţii limitate.
Când problema este rezolvată, mesajul prin care vi se solicită să contactaţi reprezentantul local autorizat Canon dispare din partea din stânga jos a ecranului.
Funcţii disponibile când funcţia de imprimare este limitată:
Fax, Scanare, Scaner la Distanţă, Instruire, Meniu Rapid, Monitor Statut, IU la distanţă
Funcţii disponibile când funcţia de scanare este limitată:
Acces. fişiere stocate, Curier intrări Fax/I-Fax, Tipărire, Instruire, Meniu Rapid, Monitor Statut, IU la distanţă
În funcţie de eroare, după ce aceasta survine este efectuat procesul pentru stocarea informaţiilor de sistem. Nu opriţi aparatul până când procesul nu este finalizat

Când este afişat mesajul <Această funcţie este momentan indisponibilă. Puteţi folosi alte funcţii de la [Acasă].>

Acest mesaj este afişat când selectaţi o funcţie restricţionată când sunteţi în modul de funcţionare limitată sau dacă funcţia de imprimare sau de scanare sunt restricţionate. Selectaţi altă funcţie din ecranul <Acasă>. Pentru funcţiile disponibile, consultaţi (Când este afişat butonul <Mod Funcţii Limitate>).
6W28-0J4