Remedierea problemelor

Dacă survine o problemă când utilizaţi aparatul, consultaţi acest capitol înainte de a contacta reprezentantul local autorizat Canon.

Ce fel de problemă aveţi?

Când apare un blocaj de hârtie

6W28-0HR