Probleme de securitate

Setările din <Setări/Înregistrare> nu sunt restaurate chiar şi în cazul în care caseta este deselectată în setările pentru politica de securitate.

Elementele modificate cu setările aplicate pentru politica de securitate nu sunt restaurate doar prin deselectarea casetei. Deselectaţi caseta şi modificaţi setările corespunzătoare de la butonul sau de la <Setări/Înregistrare> din IU la distanţă.

Setările pentru politica de securitate nu pot fi importate.

Aţi setat de la dispozitivul sursă o altă parolă pentru politica de securitate? Eliminaţi parola de la dispozitivul destinaţie sau setaţi aceeaşi parolă ca şi cea de la dispozitivul sursă.
Utilizarea unei parole pentru protejarea setărilor politicii de securitate

Este afişat un ecran de introducere a parolei administratorului de securitate, chiar dacă nu este setată nicio parolă.

Când importaţi setările pentru parola de securitate, aceeaşi parolă este setată pentru dispozitivul destinaţie dacă la dispozitivul sursă este setată o parolă pentru politica de securitate. Verificaţi parola de la dispozitivul sursă.
6W28-0J1