Dostupný papier

Typy papiera, ktoré je možné použiť v tomto zariadení, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Informácie o dostupnom papieri s pripojenými voliteľnými možnosťami nájdete v špecifikáciách príslušných možností.
Dodržiavajte preventívne opatrenia týkajúce sa používania papiera.

Podporované formáty papiera

Veľkosti papiera
Zdroj papiera (štandardný)
Zdroj papiera (voliteľný)
Zásuvka na papier 1
Mnohoúčelový priečinok
Cassette Feeding Module-AK
A4
A4R
A3
A5
A5R
B4
B5
B5R
16K
16KR
8K
LTR
LTRR
LGL
11x17
STMT
STMTR
EXEC
Vlastný formát
(95,0 mm × 139,7 mm až 297 mm × 431,8 mm)
Č.10 (COM10)
ISO-C5
DL
Monarch
Formáty papiera podporované týmto zariadením
„Zvislá“ strana a „vodorovná“ strana papiera

Podporované typy papiera

V tomto stroji môžete použiť papier bez obsahu chlóru.
Typ papiera
Hmotnosť papiera
Zdroj papiera (štandardný)
Zdroj papiera (voliteľný)
Zásuvka na papier 1
Mnohoúčelový priečinok
Cassette Feeding Module-AK
Tenký 1
60 až 63 g/m2
Bežný 1
64 až 75 g/m2
Bežný 2
76 až 90 g/m2
Hrubý 1
91 až 105 g/m2
Hrubý 2
106 až 128 g/m2
Hrubý 3
129 až 157 g/m2
Farebné
64 až 80 g/m2
Recyklovaný*1
64 až 80 g/m2
Preddierovaný
75 až 80 g/m2
Priesvitka*2
Štítky
Lepený
75 až 90 g/m2
Obálka
75 až 105 g/m2
*1 Môžete používať 100 % recyklovaný papier.
*2 Môžete používať priesvitky formátu A4 alebo LTR.

Papier dostupný na obojstranné kopírovanie/obojstrannú tlač

Keď vykonávate 2-stranné kopírovanie alebo 2-strannú tlač, použite papier, ktorý spĺňa nasledujúce požiadavky.
Formát papiera:
A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, 11" × 17", LGL, LTRR, LTR, STMTR, EXEC, 8K, 16KR a 16K
Typ papiera:
Tenký 1, bežný 1 až bežný 2, farebný a recyklovaný
Gramáž papiera:
60 g/m² až 90 g/m²
Ak používate iný papier, na kopírovanie a tlač na zadnú stranu tlačového papiera použite možnosť <2. strana 2-str. hárka>.

Preventívne opatrenia týkajúce sa papiera

Nepoužívajte nasledujúce typy papiera
V opačnom prípade môže dôjsť k zaseknutiu papiera alebo iným problémom s tlačou.
Pokrčený alebo zošúverený papier
Zvlnený alebo stočený papier
Potrhaný papier
Vlhký papier
Veľmi tenký papier
Príliš tenký papier
Papier potlačený tlačiarňou s tepelným prenosom
Zadná strana papiera, na ktorý sa už tlačilo tlačiarňou s termálnym prenosom
Papier s veľmi výrazným povrchom
Lesklý papier
Keď používate papier
Používajte iba taký papier, ktorý je plne prispôsobený prostrediu, v ktorom je toto zariadenie nainštalované. Použitie papiera skladovaného pri inej teplote alebo vlhkosti môže spôsobiť zaseknutie papiera alebo zlú výslednú kvalitu tlače.
Manipulácia s papierom a skladovanie
Odporúčame, aby ste papier použili ihneď po otvorení balenia. Zvyšný papier vložte späť do pôvodného balenia a uložte ho na rovnom povrchu.
Papier skladujte zabalený v pôvodnom balení, aby ste papier ochránili pred vlhkosťou alebo vysušením.
Neskladujte papier takým spôsobom, ktorý môže spôsobiť jeho pokrčenie alebo prehnutie.
Neskladujte papier vo zvislej polohe ani neukladajte veľké množstvá papiera na seba.
Neskladujte papier na priamom slnečnom svetle ani na mieste s vysokou vlhkosťou, suchom alebo výraznými zmenami v teplote alebo vlhkosti.
Pri tlači na papier, ktorý absorboval vlhkosť
Z oblasti výstupu papiera môže vychádzať para alebo sa v okolí oblasti výstupu papiera môžu formovať kvapky vody. Nič z toho nie je neobvyklé. Dochádza k tomu pri generovaní tepla z fixačného tonera na papier, čo spôsobuje, že sa vlhkosť v papieri vyparí (pravdepodobne sa to stane pri nízkych teplotách v miestnosti).

Skladovanie papiera vytlačeného v tomto zariadení

6W29-0KW