Hardvérové špecifikácie

Táto časť obsahuje špecifikácie hlavnej jednotky a voliteľného príslušenstva k tomuto produktu. Upozorňujeme, že špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia na zlepšenie produktu alebo jeho budúcej verzie.

Technické údaje zariadenia

Technické údaje voliteľného zariadenia

6W29-0KR