Hlavná jednotka

Názov
Canon imageRUNNER 2425i/2425
Typ
Stolný
Rozlíšenie pri čítaní
600 dpi × 600 dpi
300 dpi × 600 dpi
300 dpi × 300 dpi
Rozlíšenie pri zapisovaní
600 dpi × 600 dpi
Počet odtieňov
256
Použiteľné originály
Formáty originálov
Až 297,0 mm × 431,8 mm
Typy originálov
Hárok a kniha
Automaticky zistiteľné formáty originálov
A3, A4, A4R
Veľkosť kópie/kopírovací papier
Veľkosti papiera
Okraj
Horný: 3,0 mm
Ľavý: 3,0 mm
Pravý: 3,0 mm
Dolný: 3,0 mm
Hmotnosť papiera
Zásuvka na papier: 64 g/m² až 90 g/m²
Viacúčelový zásobník: 60 g/m² až 157 g/m²
Typ papiera
Čas na zahriatie*1
Po zapnutí
Keď je položka <Nastavenia rýchleho spustenia pre hl. napáj.> nastavená na možnosť <Zap.>: 12 sekúnd alebo menej*2
Keď je položka <Nastavenia rýchleho spustenia pre hl. napáj.> nastavená na možnosť <Vyp.>: 70 sekúnd alebo menej*3
Návrat z režimu spánku
10 sekúnd alebo menej
Čas zhotovenia prvej kópie
7,4 sekundy
Rýchlosť kopírovania*4
(Obyčajný A4, 100 %)
25 hárkov/minútu
Zväčšenie
Bežný formát papiera
Rovnaký pomer: 1 : 1 ±0,5 %
Zväčšenie: 141 %, 200 %, 400 %
Zmenšenie: 70%, 50%, 25%
Zoom
25% až 400% (v 1% prírastkoch)
Systém podávania papiera/kapacita
Zásuvka na papier
300 hárkov (64 g/m²)/260 hárkov (75 g/m²)/250 hárkov (80 g/m²)/120 hárkov (90 g/m²) × 1
Mnohoúčelový priečinok
A5, A5R, STMT, STMTR:
100 hárkov (60 g/m²/64 g/m²/75 g/m²)/80 hárkov (80 g/m²)/50 hárkov (90 g/m²) × 1
A4, A4R, B5, B5R, LTR, LTRR:
100 hárkov (60 g/m²/64 g/m²/75 g/m²)/80 hárkov (80 g/m²)/50 hárkov (90 g/m²/105 g/m²/157 g/m²) × 1
A3, B4, 11" × 17", LGL:
50 hárkov (60 g/m²64 g/m²/75 g/m²/80 g/m²/90 g/m²/105 g/m²/157 g/m²) × 1
Priesvitka:
50 hárkov × 1
Obálka:
10 hárkov × 1
Štítky:
1 hárok × 1
Viacero kópií
9999 hárkov
Zdroj napájania
220 V – 240 V a.c., 50/60 Hz, 2,7 A
Spotreba energie
Maximálna spotreba energie
1500 W
Keď je zariadenie v režime spánku
1,0 W
Keď je vypnutý hlavný vypínač zariadenia
Keď je položka <Nastavenia rýchleho spustenia pre hl. napáj.> nastavená na možnosť <Zap.>: 1,0 W
Keď je položka <Nastavenia rýchleho spustenia pre hl. napáj.> nastavená na možnosť <Vyp.>: 0,4 W
Rozmery
(Š x H x V)
imageRUNNER 2425i
626,6 mm × 691,9 mm × 615,6 mm
imageRUNNER 2425
626,6 mm × 664,4 mm × 516 mm
Hmotnosť
(Bez kazety s tonerom)
imageRUNNER 2425i
Približne 39,2 kg
imageRUNNER 2425
Približne 34,2 kg
Priestor na inštaláciu
(Š x H)
imageRUNNER 2425i
925 mm × 691,9 mm (keď je rozložený mnohoúčelový priečinok)
imageRUNNER 2425
925 mm × 664,4 mm (keď je rozložený mnohoúčelový priečinok)
Kapacita pamäte
RAM: 2 GB
eMMC: 30 GB
Výstupná kapacita vnútorného priečinka
1-stranná tlač
A4, B5, LTR: 250 hárkov (60 g/m² až 80 g/m²)
A3, A4R, A5, A5R, B4, B5R, 11" × 17", LGL, LTRR, EXEC, STMT, STMTR, 8K, 16K, 16KR, užívateľská veľkosť (95,0 mm × 139,7 mm až 297,0 mm × 431,8 mm): 100 hárkov (60 g/m² až 80 g/m²)
*1 Čas aktivácie sa môže líšiť v závislosti od prostredia a podmienok, v ktorých sa zariadenie používa.
*2 Ak je možnosť <Nastavenia rýchleho spustenia pre hl. napáj.> nastavená na hodnotu „Zap.“, po zapnutí napájania zariadenia bude trvať  4 sekundy, kým budú k dispozícii klávesy na displeji dotykového panela. V závislosti od situácií sa stroj nenaštartuje rýchlo.
*3 Sprístupnenie funkcie tlačidla na displeji dotykového panela trvá najviac 60 sekúnd. V závislosti od situácií sa stroj nenaštartuje rýchlo.
*4 Rýchlosť kopírovania na bežný papier formátu A4 pri jednostrannej tlači je meraná pri kontinuálnom kopírovaní. Rýchlosti kopírovania sa líšia v závislosti od rozlíšenia výstupu, typu a formátu papiera, ako aj od smeru podávania papiera. Rýchlosti kopírovania môžu byť pri menších formátoch papiera menšie. Stroj navyše môže mať počas nepretržitého kopírovania prestoj alebo zníženie rýchlosti kopírovania kvôli úprave teploty vnútri stroja alebo zachovaniu kvality tlače.
6W29-0KS