Vkladanie obálok

Vložte obálky do mnohoúčelového priečinka. Keď tlačíte na obálky, narovnajte všetky zvlnenia obálok predtým, než ich budete vkladať. Dávajte tiež pozor na orientáciu obálok a na to, ktorá strana je hore.
V tejto časti je opísané, ako vkladať obálky so správnou orientáciou, ako aj postupy, ktoré musíte pred vložením obálok dokončiť. Ak hľadáte opis všeobecného postupu vkladania obálok do mnohoúčelového priečinka, pozrite si časť Základný postup vkladania papiera.

Pred vložením obálok

Pred vložením obálok postupujte podľa nižšie opísaného postupu na prípravu obálok.
Nepoužívajte obálky s lepidlom na chlopniach, pretože toto lepidlo sa môže vo fixačnej jednotke roztaviť teplom a tlakom.
V závislosti od typu obálok a podmienok ich skladovania sa obálky môžu pokrčiť.
V prípade presahu obálok hrozí riziko pruhov.
1
Vyrovnajte zvlnenia.
Vyberte asi päť obálok. Vyrovnajte zvlnenia a uvoľnite tvrdé oblasti v rohoch.
Tento krok zopakujte päťkrát pre každú sadu piatich obálok.
2
Vyhlaďte obálky a odstráňte z nich vzduch.
Obálky umiestnite na rovný povrch a rukou prejdite v smere šípok, aby ste z ich vnútra odstránili vzduch.
Tento krok zopakujte päťkrát pre každú sadu piatich obálok.
3
Zatlačte na štyri strany.
Použitím sily zatlačte na všetky štyri strany. Opatrne zatlačte najmä na stranu v smere, v ktorom sa budú obálky podávať. Použitím sily zatlačte tak, aby chlopňa zostala plochá.
Ak na chlopňu nezatlačíte použitím sily, môže sa zachytiť papier. V takom prípade použitím sily zatlačte na všetky štyri strany jednotlivých obálok.
4
Obálky zarovnajte na rovnom povrchu.
Uistite sa, že žiadne obálky nie sú zastrčené pod chlopňami obálok nad alebo pod sebou.

Vkladanie obálok do viacúčelového zásobníka

Obálky vkladajte podľa pokynov nižšie s prednou stranou obálok (strana bez zlepených plôch) lícom nahor (odporúčaný postup).
ISO-C5, Monarch, DL, COM10 No.10
Zatvorte chlopne a vložte obálky tak, aby chlopne boli na prednej strane (: smer podávania).
Skontrolujte, či balík papiera nepresahuje čiaru limitu papiera (). Ak sa obálky nepodávajú správne, hoci boli pripravené podľa postupov, namiesto vloženia niekoľkých obálok naraz ich vkladajte samostatne do mnohoúčelového priečinka.
Netlačte na zadnú stranu obálok (strana so zlepenými plochami).
Pri tlači obálok ich vyberajte z výstupného priečinka po 10 kusoch.
Obálky vkladajte so zatvorenými chlopňami.
6W29-01X