Základné postupy

Táto kapitola obsahuje informácie o základných postupoch, ako napríklad o používaní ovládacieho panela a displeja dotykového panela, ako aj o vkladaní papiera a originálov.

Časti a ich funkcie

Táto časť opisuje externé a interné časti zariadenia a ich funkcie, ako aj používanie klávesov na ovládacom paneli. Časti a ich funkcie

Zapnutie zariadenia

Táto časť uvádza spôsob zapnutia a vypnutia zariadenia. Zapnutie zariadenia

Používanie displeja dotykového panela

Táto časť obsahuje informácie o tom, ako sa používajú tlačidlá na displeji dotykového panela na vykonanie rôznych postupov, ako napríklad úprava nastavení a ich kontrola. V tejto časti je opísané aj to, ako sa zadáva text a čísla, čo je potrebné pri postupoch, ako je uloženie informácií v telefónnom zozname a odosielaní faxov. Používanie displeja dotykového panela

Prihlásenie do zariadenia

Táto časť opisuje, ako sa prihlásiť, keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka. Prihlásenie do zariadenia

Vkladanie originálov

V tejto časti je opísané, ako sa na kopírovaciu dosku a do podávača vkladajú originály. Vkladanie originálov

Vkladanie papiera

Táto časť opisuje, ako vkladať papier do zásuvky na papier a mnohoúčelového priečinka. Vkladanie papiera

Prispôsobenie displeja dotykového panela

Táto časť obsahuje informácie o tom, ako usporiadať tlačidlá a prispôsobiť ponuky s cieľom uľahčiť používanie obrazoviek na dotykovom paneli. Prispôsobenie displeja dotykového panela

Určovanie nastavení zvuku

Táto časť obsahuje informácie o tom, ako určiť nastavenia zvukov, napríklad tých, ktoré zariadenie generuje po dokončení odosielania faxu alebo v prípade výskytu chyby. Nastavenie zvuku

Vstup do režimu spánku

Táto časť opisuje, ako nastaviť režim spánku. Prechod do režimu spánku

Uloženie cieľových umiestnení

Táto časť obsahuje informácie o spôsobe registrácie cieľových miest do adresára alebo tlačidiel na jeden dotyk na odosielanie faxov alebo naskenovaných dokumentov. Registrácia miest určenia
6W29-019