Zafixovanie formátu a typu papiera na použitie s mnohoúčelovým priečinkom

Ak v mnohoúčelovom priečinku vždy používate rovnaký formát a typ papiera, odporúčame zafixovať nastavenia formátu a typu papiera pre mnohoúčelový priečinok. Je to pohodlné, pretože to šetrí čas a úsilie potrebné na zadávanie nastavení zakaždým, keď vložíte papier do mnohoúčelového priečinka.
1
Stlačte tlačidlo .
2
Stlačte tlačidlo <Predvoľby>  <Nastavenia papiera>  <Štandardné nastavenia mnohoúč. priečinka>.
3
Stlačte tlačidlo <Použiť predvoľbu>  <Uložiť>.
4
Vyberte formát papiera.
Uloženie papiera štandardného formátu
Uloženie papiera vlastného formátu
Uloženie obálok
5
Vyberte typ papiera a stlačte tlačidlo <OK>.
6
Stlačte tlačidlo <OK>.
7
Stlačte tlačidlo <Zatvoriť>.
6W29-02E