Uloženie skupiny do tlačidla na jeden dotyk

Miesta určenia uložené v tlačidlách na jeden dotyk je možné skombinovať do skupiny a uložiť ako jedno miesto určenia.
1
Stlačte tlačidlo <Nast. miesta urč./presm.>. Obrazovka <Domov>
2
Stlačte tlačidlo <Uložiť tlačidlo Na jeden dotyk>.
3
Vyberte tlačidlo na jeden dotyk, ktoré chcete uložiť, a stlačte tlačidlo <Uložiť/Editovať>.
4
Stlačte tlačidlo <Skupina>.
5
Stlačte tlačidlo <Názov>  zadajte názov skupiny a stlačte tlačidlo <OK>.
6
Stlačte tlačidlo <Názov tl. na jed. dot.>  zadajte názov tlačidla na jeden dotyk, ktorý sa má zobrazovať, a stlačte tlačidlo <OK>  <Ďalší>.
7
Vyberte miesta určenia, ktoré chcete uložiť do skupiny.
Ak chcete vybrať miesto určenia z tlačidla na jeden dotyk, stlačte tlačidlo <Pridať z tl. na j. dotyk>  vyberte miesto určenia  stlačte tlačidlo <OK>.
8
Stlačte položky <OK>  <Zatvoriť>.
6W29-03A