Registrácia miest určenia

Miesta určenia na odosielanie faxov a naskenovaných údajov je možné uložiť do adresára alebo tlačidiel na jeden dotyk.
Adresár
Ak chcete uložiť veľa miest určenia alebo ich klasifikovať podľa oddelenia alebo obchodného partnera, uložte ich do adresára. Adresár umožňuje vyhľadávať miesta určenia zadaním prvého písmena názvu alebo vybratím typu miesta určenia, ako je napríklad fax či e-mail. Môžete ukladať miesta určenia pre všetkých používateľov, miesta určenia na vlastné použitie a miesta určenia, ktoré môže upravovať iba správca. Registrácia cieľových umiestnení v telefónnom zozname

Rozbaľovací zoznam adries

Vyberte zoznam adries pre oddelenie alebo obchodného partnera.

<Hľadať podľa mena>

Zadajte názov miesta určenia.

Tlačidlo prvého písmena

Vyberte alfanumerické tlačidlo s prvým znakom názvu miesta určenia.

Rozbaľovací zoznam miest určenia

Vyberte tlačidlo na filtrovanie miest určenia podľa typu miesta určenia, napr. fax alebo e-mail.
Tlačidlo na jeden dotyk
V záujme zjednodušenia operácií môžete často používané miesta určenia uložiť do tlačidiel na jeden dotyk. Tlačidlá na jeden dotyk s uloženými miestami určenia sa zobrazujú na displeji dotykového panela, vďaka čomu môžete rýchlo vyhľadávať a špecifikovať miesta určenia jednoduchým stlačením tlačidla. Uloženie miesta určenia do tlačidla na jeden dotyk

Tlačidlo na jeden dotyk

Požadované miesto určenia môžete poľahky špecifikovať jednoduchým stlačením tlačidla.

Číselné tlačidlo na jeden dotyk

Môžete zadať trojciferné číslo uloženého tlačidla na jeden dotyk, ak sa nezobrazuje na displeji dotykového panela.
Pre správcu
Adresár a tlačidlá na jeden dotyk sa dajú exportovať a importovať. Túto skutočnosť je možné využiť na zálohovanie údajov pre prípad výskytu poruchy alebo na zjednodušenie postupu ukladania miest určenia naprieč podporovanými zariadeniami. Bližšie informácie nájdete v časti Import/export individuálnych nastavení.
Adresár možno prispôsobiť pre každého prihláseného používateľa (Zoznam položiek, ktoré možno prispôsobiť). Navyše je k dispozícii funkcia synchronizácie vlastných nastavení, pomocou ktorej je možné povoliť zdieľanie adresára viacerým multifunkčným tlačiarňam Canon (Synchronizácia nastavení viacerých multifunkčných tlačiarní Canon).
Neoprávnenému upravovaniu alebo vymazaniu adresára môžete zabrániť nastavením hesla. Nastavenie kódu PIN pre telefónny zoznam
Ak nechcete, aby sa niektoré miesta určenia zobrazovali v adresári, alebo ak chcete obmedziť prístup používateľov k miestam určenia, pri ukladaní miesta určenia zadajte prístupové číslo. Možnosť používania prístupových čísel je potrebné aktivovať vopred príslušným nastavením v časti Obmedzenie prístupu k miestam určenia zaregistrovaným v adresári.
Nakonfigurujte zoznamy adries skupiny používateľov z Remote UI (Vzdialené PR). (Registrácia miest určenia cez Remote UI (Vzdialené PR))
6W29-034