Používanie displeja dotykového panela

Displej zariadenia je dotykový panel, ktorý môžete obsluhovať priamym dotykom prstov. Obrazovka sa používa nielen na vykonávanie základných funkcií, napríklad na kopírovanie a skenovanie, ale aj na zobrazenie rôznych nastavení, textových vstupov, stavu komunikácie a chybových hlásení. „Dotyk“ sa v tomto návode uvádza ako „stlačenie“.
Na displej dotykového panela netlačte príliš silno. Mohlo by dôjsť k prasknutiu displeja dotykového panela.
Nepoužívajte predmety s ostrým koncom, napríklad mechanické ceruzky či guľôčkové perá. Mohlo by dôjsť k poškriabaniu alebo prasknutiu povrchu displeja dotykového panela.
Pred použitím odstráňte z displeja dotykového panela ochrannú fóliu.
K dispozícii je možnosť prispôsobovania ponúk a upravovania usporiadania často používaných tlačidiel na uľahčenie prístupu k nim. V záujme zjednodušenia operácií môžete tiež skombinovať viac nastavení do jedného tlačidla. Prispôsobenie displeja dotykového panela
Úprava nastavenia jasu displeja dotykového panela
Ak obsah na displeji dotykového panela nie je dobre viditeľný, upravte nastavenie jasu pomocou ovládacieho panela. Ovládací panel
6W29-020