Vytvorenie skratky pre často používanú funkciu

Tlačidlovú skratku pre funkcie môžete vytvoriť na obrazovke <Domov>. Toto tlačidlo môžete použiť na prístup k rôznym funkciám bez návratu na obrazovku <Domov>. Ak chcete vytvoriť skratku, prihláste sa s oprávneniami správcu. Prihlásenie do zariadenia
Počet skratiek, ktoré možno uložiť: 4
1
Stlačte tlačidlo . Obrazovka <Domov>
2
Stlačte tlačidlo <Nastavenia tlačidiel skratiek funkcií>.
3
Vyberte číslo pre skratku, ktorú chcete vytvoriť.
4
Vyberte funkciu, pre ktorú chcete vytvoriť skratku.
Vyberte funkciu zo zoznamu. Pozíciu vybranej skratky a funkciu, ktorá je k nej priradená, môžete skontrolovať na obrazovke náhľadu naľavo od zoznamu.
Ak nepoužívate skratky, zo zoznamu vyberte možnosť <Nepriradené>.
5
Stlačte tlačidlo <OK>.
6W29-02L