Užitočné funkcie na vytváranie a spravovanie materiálov

Pomocou funkcie triedenia alebo zoskupovania môžete triediť materiály určené na distribúciu.
 
 
 
 
6W29-043