Ďalšie funkcie konečnej úpravy

 
Umožňuje používať ďalšie funkcie konečnej úpravy.
Otočiť o 90 stupňov
Výstup papiera môžete nastaviť tak, aby sa striedavo tlačili dávky vytlačené na výšku s dávkami vytlačenými na šírku.
Funkcie záverečnej úpravy možno nebudete môcť používať v závislosti od typu papiera. Hardvérové špecifikácie
V prípade konfigurovania nastavení v časti <Prejsť k ul. súborom>
Funkcie záverečnej úpravy môžete používať iba pri tlači súborov PDF a XPS.
6W29-045