Používanie užitočných funkcií pri odosielaní

V tejto časti je opísaný postup odoslania dokumentu v špecifikovanom čase a postup uloženia kópie faxového dokumentu do externého súborového servera.
 
 
 
 
6W29-058