Faxovanie

Táto kapitola vás oboznámi so základnými metódami odosielania a prijímania faxov, ako aj s pohodlnými funkciami faxu, ktoré môžete použiť v závislosti od vašich potrieb.

Úvodné oboznámenie sa so základnými postupmi

Táto časť obsahuje opis obrazovky základných funkcií faxovania a základných metód odosielania a prijímania.
 

Úspešne, poľahky, pohodlne

Môžete vyhľadávať a vyberať spomedzi rôznych metód odosielania a prijímania, ktoré sú vhodné pre vás. Ak sa naučíte využívať funkcie naplno, budete mať k dispozícii efektívne nástroje na odosielanie a prijímanie faxov.
 

Odosielanie faxov z počítača

Faxom môžete priamo odoslať dokument uložený v počítači. Táto metóda dokáže eliminovať potrebu tlače, čím šetrí papier a toner, a zároveň dokáže zaistiť vyššiu kvalitu obrázkov a jemnej tlače.
 

Úplnejšie využívanie funkcií faxu

V tejto časti sú opísané postupy odosielania a prijímania faxov cez internet. Zároveň sa môžete naučiť, ako používať multifunkčnú tlačiareň bez funkcie faxovania na odosielanie a prijímanie faxov prostredníctvom iných multifunkčných tlačiarní v sieti.
 
6W29-04R