Čistenie podávača

Ak počas skenovania z podávača dôjde k niektorému z nasledujúcich problémov, vyčistite podávač.
Dokument nie je možné zreteľne naskenovať
Formát dokumentu nie je možné správne rozpoznať
Dokument sa počas skenovania znečistí
Často dochádza k zaseknutiu papiera
Valce počas čistenia otáčajte.
Tento postup je potrebný len v prípade zariadenia imageRUNNER 2425i.
1
Vypnite napájanie a odpojte zástrčku zo zásuvky.
Vypnutie zariadenia
Pred vypnutím napájania skontrolujte prevádzkový stav zariadenia. Napájanie môžete vypnúť, aj keď zariadenie vykonáva operáciu. Operácia sa však môže prerušiť alebo sa môžu poškodiť údaje.
2
Potiahnite páčku a otvorte kryt podávača.
3
Vyčistite valce vnútri krytu podávača.
Navlhčite mäkkú handričku vo vode, dobre ju vyžmýkajte a utrite ňou valce. Potom valce utrite mäkkou a suchou handričkou.
Ak sú valce a okolité plochy veľmi špinavé, vyčistite ich. Postup: Handričku navlhčite vodou a dobre vyžmýkajte. Potom utrite znečistené oblasti. Potom tieto miesta otrite mäkkou a suchou handričkou.
4
Čistenie vnútra vnútorného krytu podávača.
Otvorte vnútorný kryt podávača.
Utrite priehľadnú plastovú časť.
Navlhčite mäkkú handričku vo vode, dobre ju vyžmýkajte a utrite ňou plast. Potom plast utrite mäkkou a suchou handričkou.
Skôr ako prejdete na ďalší krok, počkajte na úplne vyschnutie.
Utrite valce (celkom na troch miestach) vnútri vnútorného krytu.
Navlhčite mäkkú handričku vo vode, dobre ju vyžmýkajte a utrite ňou valce. Potom valce utrite mäkkou a suchou handričkou.
Skôr ako prejdete na ďalší krok, počkajte na úplne vyschnutie.
Zatvorte vnútorný kryt podávača.
Keď zatvárate predný kryt podávača, dávajte pozor, aby ste si neprivreli prsty a neporanili sa.
5
Vyčistite oblasť skenovania podávania dokumentu (tenký sklenený pás) a bielu oblasť (valce a doska).
Otvorte podávač.
Vyčistite bielu dosku.
Navlhčite mäkkú handričku vo vode, dobre ju vyžmýkajte a utrite ňou dosku. Potom dosku utrite mäkkou a suchou handričkou.
Skôr ako prejdete na ďalší krok, počkajte na úplne vyschnutie.
Vyčistite oblasť skenovania podávania dokumentu.
Navlhčite mäkkú handričku vo vode, dobre ju vyžmýkajte a utrite ňou zariadenie. Potom zariadenie utrite mäkkou a suchou handričkou.
Skôr ako prejdete na ďalší krok, počkajte na úplne vyschnutie.
Zatvorte podávač.
Pri zatváraní podávača si dávajte pozor, aby ste si neprivreli prsty a nespôsobili si tak zranenie.
6
Jemne zatvorte kryt podávača.
Pri zatváraní krytu podávača dávajte pozor, aby ste si neprivreli prsty a neporanili sa.
7
Pripojte zástrčku do zásuvky a zapnite zariadenie.
Zapnutie zariadenia
Ak sa po dokončení čistenia na origináli alebo papieroch stále objavujú pruhy
Do podávača vložte približne 10 hárkov papiera formátu A4 a podľa nasledujúceho postupu spustite funkciu <Čistiť podávač>. Keď sa zobrazí hlásenie s informáciou o dokončení čistenia, skúste použiť podávač na kopírovanie originálu a skontrolujte, či sa problém poradilo vyriešiť.
Vyčistenie podávača trvá približne 25 sekúnd.
6W29-0H3