<Údržba>

Táto časť obsahuje informácie o spôsobe používania funkcie automatického čistenia hlavnej jednotky a podávača.
<Čistiť podávač>
  <Nastavenie/Údržba>  <Údržba>
Ak sa na origináloch naskenovaných použitím podávača alebo vytlačeného papiera vyskytujú šmuhy, spustite funkciu <Čistiť podávač>. Čistenie podávača
<Vyčistiť prenosový valec>
  <Nastavenie/Údržba>  <Údržba>
Ak je zadná strana potlačeného papiera znečistená, podľa potreby spustite funkciu <Vyčistiť prenosový valec>.
<Čistiť bubon>
  <Nastavenie/Údržba>  <Údržba>
Pri použití zariadenia ihneď po inštalácii, ak sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužívalo alebo ak sa sústavne používa špeciálny papier v prostredí s vysokou teplotou a vlhkosťou, môžu byť vytlačené obrázky príliš svetlé alebo skreslené. Ak sú vytlačené obrázky svetlé alebo skreslené, podľa potreby spustite automatické čistenie bubna.
<Vyčistiť tlakový valec pre fixovanie>
  <Nastavenie/Údržba>  <Údržba>
Ak je vytlačený papier znečistený, spustite funkciu <Vyčistiť tlakový valec pre fixovanie>.
<Vymeniť tonerovú kazetu>
  <Nastavenie/Údržba>  <Údržba>  <Skontrolovať metódu údržby>
Slúži na prehranie vzorového videa s vysvetlením postupu výmeny tonerových kaziet. Toto vzorové video môžete prehrať aj vtedy, ak sa výmena nevyžaduje, aby ste sa mohli vopred oboznámiť s celým procesom.
<Odstrániť zachytený papier (príklad)>
  <Nastavenie/Údržba>  <Údržba>  <Skontrolovať metódu údržby>
Slúži na prehranie vzorového videa s vysvetlením postupu odstránenia zaseknutého papiera. Toto vzorové video môžete prehrať aj vtedy, keď papier nie je zaseknutý, aby ste sa mohli vopred oboznámiť s celým procesom.
<Bubnová jednotka>
  <Nastavenie/Údržba>  <Údržba>  <Inicializovať po výmene častí>
Po výmene bubnovej jednotky spustite príkaz <Bubnová jednotka> a vykonajte inicializáciu.
6W29-0F7