Pridanie digitálneho podpisu do odoslaných súborov

Pridaním digitálneho podpisu do naskenovaného dokumentu odoslaného v konkrétnom súborovom formáte môžete potvrdiť, že dokument nebol zmenený a jeho autor zaň ručí. Zariadenie umožňuje pridať do dokumentov podpis zariadenia alebo podpis používateľa.
Podpis zariadenia
 
Podpis zariadenia využíva mechanizmus kľúča a certifikátu, ktorý poskytuje príjemcovi naskenovaného dokumentu potvrdenie, že dokument bol vytvorený v tomto zariadení. Príjemca si môže overiť, v ktorom zariadení bol dokument vytvorený a či nebol zmenený. Aby bolo možné pridať podpis zariadenia, je najprv potrebné v zariadení vytvoriť kľúč a certifikát (certifikát zariadenia), ktorý sa bude používať pre potreby podpisu zariadenia. Vygenerovanie certifikátu podpisu zariadenia
Podpis užívateľa
 
Podpis používateľa je prepojený s funkciami správy osobného overovania a umožňuje príjemcovi naskenovaného dokumentu overiť si jeho autora. Podobne ako v prípade podpisu zariadenia umožňuje podpis používateľa príjemcovi overiť si, či dokument po pridaní podpisu nebol zmenený. Na používanie tejto funkcie je potrebný voliteľný systémový doplnok (Systémové doplnky). Aby bolo možné pridať podpis používateľa, je najprv potrebné cez Remote UI (Vzdialené PR) zaregistrovať pre každého používateľa kľúč a certifikát (certifikát používateľa). Registrácia certifikátu podpisu používateľa
Informácie o overovaní certifikátov, registrovaní certifikátov do zoznamu dôveryhodných certifikátov a o overovaní podpisov na strane čitateľa nájdete v dokumentácii k softvéru, ktorý podporuje formát PDF (napríklad Adobe Reader/Adobe Acrobat).
K jednému súboru možno nastaviť viacero digitálnych podpisov. V takom prípade sa najprv použijú podpisy zariadenia, až potom podpisy používateľov.
Ak si príjemca overí súbor PDF alebo XPS, do ktorého bolo pridaných viac podpisov pomocou softvéru, ktorý podporuje formát PDF (napríklad Adobe Reader/Adobe Acrobat) alebo formát XPS (napríklad XPS Viewer), ostáva platný len posledný podpis pridaný do súboru. Podpis zariadení spôsobuje, že s dokumentom bude zaobchádzané ako by bol zmenený.
Dokument prijatý I-faxom nie je možné zo zariadenia presmerovať s podpisom používateľa.
TIPY
Zobrazenie digitálneho podpisu (viditeľného)
Údaje digitálneho podpisu možno zobraziť na prvej strane dokumentu, vďaka čomu čitateľ ľahšie uvidí, že dokument obsahuje digitálny podpis. Viditeľné podpisy podporujú len dokumenty vo formáte PDF. Pridanie digitálneho podpisu
6W29-0A1