Registrácia certifikátu podpisu používateľa

 
Kľúč a certifikát (certifikát používateľa) potrebný na pridanie podpisu používateľa je možné zaregistrovať cez Remote UI (Vzdialené PR). Na registráciu týchto položiek určte správcu. Po ich zaregistrovaní môžu používatelia, ktorí sa prihlásia s osobným overením, pridávať digitálny podpis do naskenovaných dokumentov, ktoré odosielajú v konkrétnom súborovom formáte. Pridanie digitálneho podpisu
Na používanie tejto funkcie je potrebný voliteľný systémový doplnok. Systémové doplnky
Niektoré typy kľúčov a certifikátov nemusí byť možné zaregistrovať. Špecifikácie systému
1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na [Device Management]  [User Key and Certificate Settings].
4
Kliknite na [Install...].
5
Zaregistrujte certifikát.
1
Kliknite na položku [Browse...] a špecifikujte súbor (certifikát používateľa), ktorý chcete nainštalovať.
Ak je názov súboru príliš dlhý, nemusí sa dať zadať.
2
Zadajte heslo k súkromnému kľúču.
Do položky [Private Key Password], zadajte heslo zaregistrované ku kľúču.
3
Kliknite na [Start Installation].
Správa kľúčov a certifikátov pre podpis používateľa
Podrobné nastavenia kľúčov a certifikátov môžete kontrolovať na obrazovke zobrazenej v kroku 4. Tu môžete kľúče a certifikáty aj odstraňovať.
Ak sa prihlásite s oprávneniami správcu, zobrazia sa kľúče a certifikáty pre všetky podpisy používateľov. V prípade používateľov, ktorí sa neprihlásia s oprávneniami správcu, sa zobrazí len ich vlastný kľúč a certifikát.
Kliknutím na používateľské meno zobrazíte podrobné údaje o certifikáte.
Ak chcete kľúče a certifikáty odstrániť, vyberte tie, ktoré chcete odstrániť, a kliknite na položku [Delete]  [OK].
Informácie o certifikačnej autorite, ktorá vydáva certifikáty pre všetkých používateľov kompatibilné so zariadením, do ktorého sa majú pridať, nájdete v oznámení dodanom spolu s voliteľným doplnkovým produktom.
6W29-0A3