Kontrola stavu a výpisov

Pomocou Remote UI (Vzdialené PR) môžete kontrolovať stav dokumentov čakajúcich na spracovanie a výpisy dokumentov, ktoré boli spracované. Môžete tu takisto kontrolovať stav zariadenia, informácie o chybách a zostávajúce množstvo spotrebného materiálu.
Ak sa používa správa osobného overovania, na obrazovke <Monitor stavu> môžete používateľom zamedziť vykonávanie operácií na úlohách iných používateľov. <Zakázať prístup k úlohám iného užívateľa>

Kontrola stavu kópií a výtlačkov

Môžete kontrolovať stav dokumentov, ktoré čakajú na kopírovanie alebo tlač. Môžete tiež uprednostniť niektorý dokument pred iným alebo ho zrušiť.
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] pod položkou [Copy/Print]

Výber funkcie

Vyberte funkciu, ktorú chcete skontrolovať, a kliknite na tlačidlo [Display].

Tlačidlá operácií

[Cancel]: Kopírovanie alebo tlač sa zruší. Zrušený dokument sa odstráni a nie je ho možné obnoviť.
[Print Next]: Dokument sa spracuje ihneď po dokončení aktuálneho dokumentu.
[Pause]: Tlač dokumentov z počítača sa pozastaví. Kopírovanie dokumentov nie je možné pozastaviť. Pozastavenú tlač dokumentu môžete obnoviť tlačidlom [Resume].

Ikona dokumentu

Kliknutím na ikonu zobrazíte podrobné údaje o dokumente.

Kontrola stavu odoslaných a prijatých dokumentov

Môžete kontrolovať stav faxov a e-mailov, ktoré čakajú na odoslanie, faxov, ktoré boli prijaté a faxov, ktoré čakajú na presmerovanie. Môžete takisto zrušiť proces odosielania a príjmu dokumentov.
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] pod položkou [Send] alebo [Receive]

Výber funkcie

Vyberte funkciu, ktorú chcete skontrolovať, a kliknite na tlačidlo [Display].

[Cancel]

Odosielanie alebo príjem dokumentu sa zruší. Zrušený dokument sa odstráni a nie je ho možné obnoviť.

Ikona dokumentu

Kliknutím na ikonu zobrazíte podrobné údaje o dokumente.

Kontrola stavu uložených dokumentov

Môžete kontrolovať stav dokumentov, ktoré čakajú na uloženie. Môžete takisto zrušiť proces ukladania dokumentov.
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] pod položkou [Store]

[Cancel]

Ukladanie dokumentu sa zruší. Zrušený dokument sa odstráni a nie je ho možné obnoviť.

Ikona dokumentu

Kliknutím na ikonu zobrazíte podrobné údaje o dokumente.

Kontrola výpisu úlohy

O skopírovaných, vytlačených, odoslaných, prijatých a uložených dokumentoch je možné zobraziť výpis.
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) [Status Monitor/Cancel]  [Job Log]

[Store in CSV Format...]

Údaje z výpisu je možné exportovať a uložiť do počítača vo formáte CSV (*.csv).

Výber funkcie

Vyberte funkciu, ktorú chcete skontrolovať, a kliknite na tlačidlo [Display]. Zobrazené funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu zariadenia a voliteľných zariadení.

Kontrola stavu zariadenia

Môžete si pozrieť množstvo informácií o zariadení, ako sú informácie o chybách, množstvo zostávajúceho papiera a tonera, informácie o pripojených voliteľných zariadeniach alebo celkový počet doposiaľ vytlačených strán.
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) [Status Monitor/Cancel]  vyberte položku, ktorú chcete skontrolovať
6W29-0A6