Výmena synchronizovaných zariadení

Táto časť opisuje postup výmeny synchronizovaných zariadení po spustení synchronizácie vlastných nastavení.
Informácie o zmene serverového zariadenia nájdete v príručkách k zariadeniu s funkciou servera.

Zmena klientskeho zariadenia

Ak chcete vymeniť klientske zariadenie za nové, postupujte takto:
Serverové zariadenie (serverové/klientske zariadenie)
Klientsky stroj
Klientsky stroj
1
Pod položkou [Synchronize Custom Settings] v Remote UI (Vzdialené PR) cieľového klientskeho zariadenia zastavte synchronizáciu. Nastavenie spustenia synchronizácie
Ak klientske zariadenie nie je možné obsluhovať, pod položkou [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Confirm Device Information] v Remote UI (Vzdialené PR) serverového (serverového/klientskeho) zariadenia odstráňte cieľové klientske zariadenie.
2
Konfigurácia synchronizácie v novom klientskom zariadení. Nastavenie spustenia synchronizácie
Ak v klientskom zariadení nebola synchronizácia správne zastavená alebo ak klientske zariadenie nebolo odstránené pod položkou [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Confirm Device Information] v Remote UI (Vzdialené PR) serverového (serverového/klientskeho) zariadenia, klientske zariadenie sa považuje za stále používané.
6W29-0C6