Tlač v špecifikovanom čase (naplánovaná tlač)

 
Môžete nastaviť čas začatia tlače, čo je užitočné v prípade tlače veľkého množstva dokumentov v noci a pod.
Aby bolo možné používať funkciu naplánovanej tlače, položku <Nútené podrž.> je potrebné vopred nastaviť na možnosť <Vyp.>. <Nútené podrž.>
Aby bolo možné používať funkciu naplánovanej tlače, položku <Použiť voľbu ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> je potrebné vopred nastaviť na možnosť <Vyp.>.
Po nastavení položky <Použiť voľbu ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> na možnosť <Zap.> sa naplánované tlačové úlohy vymažú.

Odosielanie naplánovaných tlačových dokumentov z počítača

1
Otvorte dokument a zobrazte obrazovku tlače.
Informácie o zobrazení obrazovky tlače nájdete v pomocníkovi k aplikácii.
2
Vyberte zariadenie a kliknite na tlačidlo [Podrobnosti] alebo [Vlastnosti].
3
Vyberte možnosť [Plánovaná tlač] pre položku [Metóda výstupu].
4
Špecifikujte [Čas začatia tlače] v časti [Podrobnosti o plánovanej tlači] a kliknite na tlačidlo [OK].
5
Podľa potreby nakonfigurujte nastavenia tlače a kliknite na tlačidlo [OK].
6
Kliknite na [Tlačiť] alebo na [OK].
Dokument sa odošle do zariadenia.
Naplánované tlačové úlohy sa vykonajú v čase nastavenom v zariadení. Vopred si overte, či sa čas nastavený v zariadení zhoduje s časom vo vašom počítači.
Ak naplánujete tlačovú úlohu tak, aby sa vykonala o viac než 24 hodín, úloha sa zruší.
Na obrazovke ovládača tlačiarne je uvedený čas začatia v rozsahu od 0.00 do 23.59, ale čas sa spracováva vo formáte rok, mesiac, deň, hodina, minúta a sekunda (pričom sekunda je fixne nastavená na 0).

Kontrola naplánovaných tlačových úloh

1
Stlačte tlačidlo <Tlač>. Obrazovka <Domov>
2
Stlačte tlačidlo <Naplánovaná tlač> a skontrolujte tlačové úlohy čakajúce na vykonanie.
Naplánovaný dátum a čas tlače možno skontrolovať v časti <Naplánované>.
Ak chcete vymazať tlačovú úlohu, vyberte dokument a stlačte tlačidlo <Zmazať úlohu>.
Naplánované tlačové úlohy sa po vykonaní vymažú. Zároveň sa prestanú zobrazovať v časti <Vytlačené úlohy>.
6W29-064