Skenovanie

Skenovaním môžete konvertovať originály v tlačenej podobe do súborov v elektronických formátoch, ako sú napríklad súbory PDF, s ktorými sa dá ďalej pracovať v počítači. Konvertované súbory je možné odosielať zo zariadenia ako e-mailové prílohy alebo ukladať do súborového servera. Táto kapitola opisuje základné postupy, ako aj množstvo užitočných funkcií na uľahčenie skenovania.

Úvodné oboznámenie sa so základnými postupmi

Táto časť obsahuje opis obrazovky základných funkcií skenovania a základných metód odosielania a ukladania.
 

Zreteľné skenovanie

Táto časť opisuje postupy riešenia problémov, ako sú rozmazané fotografie, nečitateľný text v dôsledku tmavého papiera a prítomnosť tmavých okrajov.
 

Skenovanie rôznych typov originálov

Teraz môžete poľahky skenovať aj originály s veľkým počtom strán.
 

Účinne, spoľahlivo, bezpečne

Táto časť opisuje rôzne užitočné funkcie na zvýšenie efektivity práce, eliminovanie chýb pri obsluhe a vylepšenie zabezpečenia.
 

Skenovanie pomocou počítača

Ak upravujete naskenovaný dokument v počítači, v záujme zvýšenia pohodlia si ho uložte priamo do počítača.
 
6W29-069