Obrazovka základných funkcií skenovania

Stlačením tlačidla <Skenovať a odoslať> (Obrazovka <Domov>) zobrazíte obrazovku základných funkcií skenovania.

<Telefónny zoznam>

Umožňuje špecifikovať miesto určenia odosielania a miesto určenia ukladania uložené v adresári.

<Tlač. na jeden dotyk>

Umožňuje špecifikovať miesto určenia odosielania a miesto určenia ukladania uložené v tlačidlách na jeden dotyk.

<Nové m. určenia>

Umožňuje ručne špecifikovať miesta určenia, ktoré nie sú uložené v adresári ani v tlačidlách na jeden dotyk.

<Predošlé nastav.>

Stlačením vyvoláte vopred špecifikované nastavenia. Základné operácie pre naskenované originály

Stlačením tejto ikony uložíte aktuálne nastavenia v časti <Obľúbené nastav.> () a zmeníte tlačidlo, ktoré sa zobrazuje v časti .
Správa stroja
Prispôsobenie obrazovky základných funkcií

<Obľúbené nastav.>

V tejto časti môžete vopred uložiť často používané nastavenia skenovania a poľahky ich vyvolať v prípade potreby. Správa stroja

Stav aktuálneho nastavenia a tlačidla nastavení

Zobrazuje stav nastavenia, napríklad rozlíšenie a formáty súborov. Nezabudnite potvrdiť nastavenia s cieľom zaistiť správne skenovanie. Ak chcete zmeniť nastavenia, stlačte požadované tlačidlo. Základné operácie pre naskenované originály

Tlačidlá nastavenia funkcie

Zobrazujú sa najčastejšie používané tlačidlá z časti <Voľby>. Stlačením tlačidla  môžete tiež zmeniť tlačidlá, ktoré sa zobrazujú.
Ak sa nezobrazuje tlačidlo funkcie, ktorú chcete použiť, stlačte položku <Voľby> a vyberte požadované tlačidlo. Základné operácie pre naskenované originály

<Voľby>

Zobrazí všetky tlačidlá nastavenia funkcie. V záujme zvýšenia pohodlia môžete zobraziť často používané tlačidlá nastavenia funkcie v časti .

<Cc Bcc>

Umožňuje špecifikovať miesta určenia e-mailu ako kópie (Cc) alebo skryté kópie (Bcc). Základné operácie pre naskenované originály

<Zmaz. m. ur.>

Umožňuje vymazať špecifikované miesto určenia.

<Detaily>

Umožňuje skontrolovať podrobné informácie o špecifikovanom mieste určenia.

<Špecifikujte miesta určenia>

Zobrazí možnosti špecifikovania miest určenia alebo zoznam špecifikovaných miest určenia.

<Odoslať sebe>

Umožní priamo zadať vašu vlastnú e-mailovú adresu. Toto tlačidlo je k dispozícii iba v prípade, že ste sa prihlásili do zariadenia so správou osobného overovania. Správa používateľov

<Mobilný portál>

Umožňuje špecifikovať miesto určenia z adresára mobilného zariadenia.
Základné operácie pre naskenované originály

<Osobný priečinok>

Umožňuje špecifikovať váš osobný priečinok uložený ako miesto určenia ukladania. Toto tlačidlo je k dispozícii iba v prípade, že ste sa prihlásili do zariadenia so správou osobného overovania.
Konfigurácia osobných priečinkov
Správa používateľov
Môžete skryť adresár a tlačidlá na jeden dotyk s cieľom obmedziť používanie adresára. <Obmedziť používanie adresára>
Niektoré funkcie nemožno kombinovať navzájom. Tlačidlá, ktoré nemožno vybrať, sa zobrazujú svetlosivou farbou.
Celkový počet špecifikovaných miest určenia sa zobrazuje v pravej hornej časti obrazovky.
6W29-06A