Custom Settings

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Copies>
1 až 9 999
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<2-Sided Printing>
<On>, <Off>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Paper Feed>
<Default Paper Size>
<Letter>, <Legal>, <A4>, <A3>, <A5>, <A6>, <B4>, <B5>, <8K>, <16K>, <11x17>, <Executive>, <Statement>, <Env. No. 10>, <Envelope ISO-C5>, <Envelope DL>, <Envelope Monarch>
Áno
Áno
Áno
B
Settings for Printer Settings
<Default Paper Type>
<Thin>, <Plain 1>, <Plain 2>, <Heavy 1>, <Heavy 2>, <Heavy 3>, <Color>, <Recycled>, <Transparency>, <Labels>, <Bond>, <Pre-Punched>, <Envelope>
Áno
Áno
Áno
B
Settings for Printer Settings
<Paper Size Override>
<On>, <Off>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Paper Output>
<Finishing>
<Off>, <Collate>, <Group>, <Rotate+Collate>, <Rotate+Group>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Print Quality>
<Image Refinement>
<On>, <Off>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Density>*1
–8 až +8, 0
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Density (Fine Adjust)>*1
<High>: –8 až +8, 0
<Medium>: –8 až +8, 0
<Low>: –8 až +8, 0
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Toner Save>
<On>, <Off>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Line Refinement>
<On>, <Off>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Horizontal Line Refinement>
<Off>, <Level 1>, <Level 2>, <Level 3>, <Level 4>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Vertical Line Refinement>
<Off>, <Level 1>, <Level 2>, <Level 3>, <Level 4>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Resolution>
<1200 dpi>, <600 dpi>
Áno
Áno
Áno
B
Settings for Printer Settings
<Layout>
<Binding Location>
<Long Edge>, <Short Edge>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Gutter>
–50,0 mm až +50,0 mm, 0,0 mm
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Offset Short Edge (Front)>
–50,0 mm až +50,0 mm, 0,0 mm
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Offset Long Edge (Front)>
–50,0 mm až +50,0 mm, 0,0 mm
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Offset Short Edge (Back)>
–50,0 mm až +50,0 mm, 0,0 mm
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Offset Long Edge (Back)>
–50,0 mm až +50,0 mm, 0,0 mm
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Auto Error Skip>
<On>, <Off>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Timeout>
<Timeout>: <On>, <Off>
<Timeout>: 5 sekúnd až 300 sekúnd, 15 sekúnd
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Print After Completing RIP>
<On>, <Off>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Personality>*1
<Auto>, <PS>, <PCL>, <Imaging>, <PDF>, <XPS>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Mode Priority>*1
<None>, <PS>, <PCL>, <PDF>, <XPS>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Auto Select>*1
<PS>: <On>, <Off>
<PCL>: <On>, <Off>
<XPS>: <On>, <Off>
<Imaging>: <On>, <Off>
<PDF>: <On>, <Off>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Initialize>
<Yes>, <No>
Áno
Áno
Nie
Nie
*1
Indikuje položky, ktoré sa zobrazia až potom, keď budú k dispozícii príslušné voliteľné produkty alebo je nakonfigurované vhodné nastavenie.
6W29-0E3