Imaging

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Image Orientation>
<Auto>, <Vertical>, <Horizontal>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Zoom>
<Off>, <Auto>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Print Position>
<Auto>, <Center>, <Top Left>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Show Warnings>
<On>, <Off>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge Print Area>
<On>, <Off>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
<Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
Áno
Áno
Áno
B
Settings for Printer Settings
<Grayscale Conversion>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
*1
Indikuje položky, ktoré sa zobrazia až potom, keď budú k dispozícii príslušné voliteľné produkty alebo je nakonfigurované vhodné nastavenie.
6W29-0E7