PDF

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Paper Save>
<On>, <Off>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge/Reduce to Fit Size>
<On>, <Off>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge Print Area>
<On>, <Off>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<N on 1>
<Off>, <2 on 1>, <4 on 1>, <6 on 1>, <8 on 1>, <9 on 1>, <16 on 1>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Comment Print>
<Off>, <Auto>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
<Text>: <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
Áno
Áno
Áno
B
Settings for Printer Settings
<Graphics>: <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
<Image>: <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
<Grayscale Conversion>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Dot Gain Adjustment>
<-10%>, <-5%>, <Standard>, <+5%>, <+10%>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
*1
Indikuje položky, ktoré sa zobrazia až potom, keď budú k dispozícii príslušné voliteľné produkty alebo je nakonfigurované vhodné nastavenie.
6W29-0E8