UFR II

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Halftones>
<Text>: <Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
Áno
Áno
Áno
B
Settings for Printer Settings
<Graphics>: <Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
Áno
Áno
<Image>: <Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
Áno
Áno
<Paper Save>
<On>, <Off>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
6W29-0E4