Nastavenie adresy IPv6

Nižšie sú uvedené typy adries IPv6. Zaregistrujte si ich podľa potreby. Je možné zaregistrovať až štyri bezstavové adresy. V prípade potreby vykonajte test pripojenia.
Typ
Vysvetlenie
Lokálna linková adresa
Adresa použiteľná len na danej linke, automaticky vytvorená bez odosielania akýchkoľvek údajov. Nie je použiteľná mimo dosahu smerovača.
Bezstavová adresa
Adresa vytvorená automaticky na základe predpony poskytnutej smerovačom a adresy MAC zariadenia, a to aj v prostredí bez servera DHCP.
Ručná adresa
Manuálne zadaná adresa. Zadáva sa dĺžka predpony a predvolená adresa smerovača.
Stavová adresa
Adresa získaná zo servera DHCP.
 

Nastavenie adresy IPv6

1
Stlačte tlačidlo .
2
Stlačte položky <Predvoľby>  <Sieť>   <Nastavenia TCP/IP>  <Nastavenia IPv6>.
3
Stlačením položiek <Použiť IPv6> <Zap.> <OK> zapnite nastavenia protokolu IPv6.
4
Nastavte adresu IP.
Nastavte adresu IPv6 podľa svojho prostredia a potrieb.
Nastavenie bezstavovej adresy
1
Stlačte tlačidlo <Nastavenia bezstavovej adresy>.
2
Stlačte položku <Zap.>  <OK>.
Nastavenie manuálnej adresy
1
Stlačte tlačidlo <Nastavenia manuálnej adresy>.
2
Stlačte možnosť <Zap.> pod položkou <Použiť manuálnu adresu> a vykonajte potrebné nastavenia.
 <Použiť manuálnu adresu>
Stlačte tlačidlo <Zap.>.
 <Manuálna adresa>
Stlačte tlačidlo <Manuálna adresa> a zadajte adresu. Nasledujúce adresy nie je možné použiť:
Adresy začínajúce znakmi „ff“ (adresa typu multicast)
Adresy obsahujúce len znaky „0“
Adresy kompatibilné s protokolom IPv4 (adresy IPv6, kde horných 96 bitov má hodnotu „0“ a dolných 32 bitov obsahuje adresu IPv4)
Adresy mapované na protokol IPv4 (adresy IPv6, kde horných 96 bitov je „0:0:0:0:ffff:“ a dolných 32 bitov obsahuje adresu IPv4)
 <Dĺžka prefixu>
Dĺžku časti s adresou siete možno zmeniť.
 <Implicitná adr. smerovača>
Stlačte položku <Implicitná adr. smerovača> a zadajte adresu. Nasledujúce adresy nie je možné použiť:
Adresy začínajúce znakmi „ff“ (adresa typu multicast).
Adresy obsahujúce len znaky „0“
Ak adresu nechcete uviesť, nechajte stĺpec prázdny.
Nastavenie stavovej adresy
1
Stlačte tlačidlo <Použiť DHCPv6>.
2
Stlačte položku <Zap.>  <OK>.
Ak chcete zo servera DHCP získať pomocou protokolu DHCPv6 len prvú polovicu stavovej adresy, pod položkou <Iba získať prefix stavovej adresy> stlačte možnosť <Zap.>. <Iba získať prefix stavovej adresy>
5
Stlačte tlačidlo   <Áno>.

Vykonanie testu pripojenia s adresou IPv6

Keď je zariadenie správne pripojené, z počítača je možné zobraziť prihlasovaciu obrazovku Remote UI (Vzdialené PR) (Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania). Ak nemáte počítač, na ktorom by ste to mohli skontrolovať, správnosť pripojenia si overte nasledujúcimi krokmi.
  <Predvoľby>  <Sieť>  <Nastavenia TCP/IP>  <Nastavenia IPv6>  <Príkaz PING>  Zadajte adresu ľubovoľného ďalšieho používaného zariadenia alebo meno hostiteľa <Štart>
Keď je zariadenie správne pripojené, zobrazí sa hlásenie <Odozva od hostiteľa.>.
Aj ak sú adresy IP nastavené správne, v prípade pripojenia zariadenia k rozbočovaču nemusí byť zariadenie pripojené k sieti. V takom prípade nastavte oneskorenie začiatku komunikácie na strane zariadenia a skúste nadviazať pripojenie znova. Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti
6W29-00R