Nastavenie adresy IP

Na pripojenie zariadenia do siete je potrebná adresa IP jedinečná v danej sieti. Zariadenie podporuje dve verzie adries IP: IPv4 a IPv6. Nastavte si ich a používajte podľa svojho prostredia. Môžete používať adresu IPv4 alebo IPv6. Takisto môžete používať obidve súčasne.
Ak je pod položkou <Vybrať rozhranie> vybratá možnosť <Káblová LAN + bezdrôtová sieť LAN>, adresa IP pre bezdrôtovú sieť LAN (vedľajšiu linku) sa nastavuje pod položkou <Nastavenia IP adresy> v časti <Nastavenia vedľajšej linky>.
6W29-00K