Ukladanie dokumentov do iných zariadení

Na uloženie naskenovaných dokumentov do úložiska Rozšírený priestor inej multifunkčnej tlačiarne Canon alebo do servera so systémom Windows použite postupy uvedené nižšie.
1
Nastavte originál. Vkladanie originálov
2
Stlačte tlačidlo <Skenovať a uložiť>. Obrazovka <Domov>
3
Stlačte tlačidlo <Sieť>.
4
Vyberte zariadenie, do ktorého chcete získať prístup.
Informácie o položkách na obrazovke a pokyny týkajúce sa ich použitia nájdete v časti Práca so súbormi a priečinkami v iných zariadeniach.
5
Zobrazte miesto ukladania a stlačte tlačidlo <Skenovať>.
6
Špecifikujte podľa potreby nastavenia skenovania.
Nastavenia skenovania nájdete v časti Obrazovka nastavenia a operácie skenovania s uložením.
7
Stlačte tlačidlo .
Originály sa naskenujú a uložia ako súbory.
V prípade zrušenia skenovania stlačte <Zrušiť> alebo   <Áno>.
Keď sa zobrazí správa <Stlačte [Štart] na skenovanie ďalšieho originálu.>
Kontrolu výsledku ukladania vykonáte stlačením tlačidla <Monitor stavu>  <Uložiť>  <Výpis úlohy>. Ak sa zobrazí hlásenie <NG>, ukladanie súboru neprebehlo úspešne. Skúste zopakovať operáciu.
6W29-07H