Zobrazuje sa hlásenie „Kontaktujte miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon“

Keď zariadenie nemôže pre problém fungovať normálne, na displeji dotykového panela sa zobrazí hlásenie. Pozrite si prepojenie podľa zobrazeného hlásenia.

Keď sa zobrazuje výzva kontaktovať miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon

1
Reštartujte zariadenie.
Stlačením vypínača vypnite napájanie (Vypnutie zariadenia) a počkajte aspoň 10 sekúnd po vypnutí indikátora hlavného napájania. Potom napájanie znova zapnite (Zapnutie zariadenia).
Poznámka: Údaje čakajúce na spracovanie sa odstránia po vypnutí napájania.
2
Ak je správa stále zobrazená, pripravte si nasledovné informácie.
názov produktu,
Predajca, od ktorého ste kúpili zariadenie
Problém (konkrétnu operáciu, ktorú ste vykonali, výsledok, symptómy atď.)
Na displeji dotykového panela sa zobrazuje kód
Môže sa zobrazovať viacero kódov
.
3
Vypnite napájanie zariadenie, vytiahnite zástrčku a kontaktujte miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon.
Zástrčku napájacej šnúry nezasúvajte ani nevyťahujte mokrými rukami, lebo to môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.
Pri vyťahovaní sieťovej šnúry zo zásuvky ju vždy uchopte za koncovú zástrčku. Ťahanie za samotnú šnúru môže spôsobiť obnaženie alebo pretrhnutie vodičov, prípadne iné poškodenie napájacej šnúry. Z poškodenej šnúry potom môže unikať prúd a spôsobiť tak požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Keď sa zobrazuje tlačidlo <Režim obmedz. funkcií>

Kým vyriešite problém obmedzením funkcií, zariadenie môžete používať ďalej.
1
Stlačte tlačidlo <Režim obmedz. funkcií>.
2
Stlačením tlačidla <Áno zariadenie reštartujte.
Zariadenie sa spustí v režime obmedzených funkcií.
Keď sa problém vyrieši, výzva kontaktovať miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon z ľavého dolného rohu obrazovky zmizne.
Funkcie dostupné pri obmedzení funkcie tlače:
Fax, Skenovať, Diaľkový skener, Výučbový program, Rýchle menu, Monitor stavu, Vzdialené UR
Funkcie dostupné pri obmedzení funkcie skenovania:
Prejsť k ulož. súborom, Schránka faxu/I-faxu, Tlač, Výučbový program, Rýchle menu, Monitor stavu, Vzdialené UR
Keď sa vyskytne chyba, v závislosti od jej druhu sa vykoná proces uloženia systémových údajov. Nevypínajte zariadenie, kým sa tento proces nedokončí.

Keď je zobrazené hlásenie <Táto funkcia momentálne nie je dostupná. Z tlačidla [Domov] môžete použiť iné funkcie.>

Toto hlásenie sa zobrazí, keď v režime obmedzených funkcií vyberiete zakázanú funkciu alebo ak je zakázaná funkcia tlače alebo skenovania. Vyberte inú funkciu z obrazovky <Domov>. Dostupné funkcie nájdete v časti (Keď sa zobrazuje tlačidlo <Režim obmedz. funkcií>).
6W29-0J4