Iné problémy

Nedá sa stlačiť tlačidlo, vybrať položku alebo sa položka nezobrazuje.

Niektoré nastavenia môže používať len správca. Nie sú prístupné pre bežných používateľov.
Nastavenia/Registrácia
Správca systému obmedzuje prístup bežných používateľov k niektorým funkciám a ich používanie na ochranu pred neoprávneným použitím.
O tom, ktoré funkcie možno používať len s overením používateľa, rozhoduje správca. Na používanie týchto funkcií sa treba prihlásiť pomocou ID s prístupovými oprávneniami.
Prihlásenie do zariadenia
Funkcie nie je možné používať, lebo nie sú nainštalované potrebné voliteľné zariadenia alebo systémové doplnky.
Tlačidlá zobrazené na displeji sa zmenili. Tlačidlami v dolnej časti obrazovky prepnite zobrazenie alebo stlačte položku <Voľby> a vyhľadajte požadované tlačidlo. Ak chcete zobraziť obrazovku Základné funkcie, stlačte položku <Voľby> a vyhľadajte požadované tlačidlo.
Prispôsobenie obrazovky <Domov>
Prispôsobenie obrazovky základných funkcií
Nastavenia sa spravujú nastaveniami politiky zabezpečenia. Ak chcete nastavenia zmeniť, treba sa prihlásiť do Remote UI (Vzdialené PR) s oprávneniami správcu.
Konfigurácia nastavení politiky zabezpečenia

Niektoré nastavenia importované z iného zariadenia sa neprejavia.

Ak je nastavená politika zabezpečenia, nastavenia, ktoré by ju porušovali, sa neimportujú.

Súbory denníka sú skomolené.

Pri otvorení súborov CSV v programe Microsoft Excel sa obsah nemusí rozpoznať ako textové reťazce a môže sa zobraziť nesprávne. V takom prípade otvorte súbor v editore súborov CSV alebo v textovom editore.

Udalosti sa nezaznamenávajú do denníka, aj keď bol ich záznam spustený.

Záznamy sa nemusia v súbore denníka objaviť ihneď po spustení ich vytvárania. Zozbieranie záznamov denníka trvá nejaký čas. Skúste vyvolať súbor denníka trochu neskôr.

Nezobrazuje sa nastavenie dlhých pruhov originálu.

Dlhé pruhy originálov môžete používať po zmene nastavení zariadenia. Viac informácií získate od miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon.

Nezobrazuje sa nastavenie papiera formátov K.

Papier formátov K môžete používať po zmene nastavení zariadenia. Viac informácií získate od miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon.
6W29-0J2