Prispôsobenie obrazovky základných funkcií

Tlačidlá nastavení, ktoré sa zobrazujú na obrazovkách základných funkcií (na kopírovanie, faxovanie a skenovanie), je možné meniť inými tlačidlami nastavení v časti <Voľby>. Umiestnením tlačidiel často používaných nastavení na obrazovku základných funkcií môžete zvýšiť efektivitu používania funkcií. Ak sa navyše prihlasujete so správou osobného overovania, môžete zobraziť rôzne obrazovky základných funkcií prispôsobené pre každého používateľa.
Obrazovka základných funkcií kopírovania
 
Obrazovka základných funkcií faxovania
Obrazovka základných funkcií skenovania
 Tlačidlá, ktoré sa dajú nahradiť
 
Príklad: Obrazovka základných funkcií kopírovania
1
Stlačte tlačidlo <Kopírovať> a stlačte tlačidlo . Obrazovka <Domov>
2
Stlačte tlačidlo <Registrovať skratky k voľbám>.
3
Vyberte tlačidlo, ktoré chcete nahradiť.
Tlačidlá zobrazené v tejto časti sa aktuálne zobrazujú na obrazovke základných funkcií. Tlačidlá vybraté v tomto kroku sa nebudú zobrazovať na obrazovke základných funkcií.
4
Vyberte tlačidlo, ktoré sa má zobrazovať na obrazovke základných funkcií, a stlačte tlačidlo <OK>.
Ak nechcete, aby sa tlačidlo zobrazovalo, stlačte tlačidlo <Nepriradené>.
Pre funkciu kopírovania môžete uložiť nakonfigurované obľúbené nastavenia ako skratku z časti <Predvolené obľ. nastavenia>.
5
Stlačte tlačidlo <OK>.
Po nahradení tlačidla vybratého v kroku 3 sa nové tlačidlo vybraté v kroku 4 zobrazí na obrazovke základných funkcií.
Počet a umiestnenie položiek nastavenia zobrazovaných na obrazovke základných funkcií sa líšia v závislosti od funkcií.
Tlačidlová skratka sa nezobrazuje, ak je ako skratka nastavená možnosť <Nepriradené>.
Pre časť <Voľby> môžete uložiť tieto maximálne počty skratiek.
Kopírovanie: 5
Fax: 4
Skenovanie a odoslanie: 2
TIPY
Ukladanie v časti <Obľúbené nastavenia>
V časti <Obľúbené nastavenia> môžete uložiť často používané postupy kopírovania, ako aj často špecifikované miesta určenia a nastavenia skenovania. Bližšie informácie nájdete v časti Uloženie kombinácie často používaných funkcií.
Zmena predvoleného nastavenia na obrazovke základných funkcií
Po zmene nastavení pre každú funkciu môžete uložiť aktuálne nastavenia ako predvolené na obrazovke základných funkcií stlačením tlačidla  a následne tlačidla <Zmeniť implicitné nastavenia>. Ak sa pred vykonaním tohto nastavenia prihlásite do zariadenia so správou osobného overovania (Prihlásenie do zariadenia), uloží sa ako vaše vlastné osobné predvolené nastavenie (Zoznam položiek, ktoré možno prispôsobiť).
6W29-02S