Vlaganje predhodno natisnjenega papirja

Če uporabljate potiskani papir z logotipom, pri nalaganju v vir papirja pazite na pravilno smer papirja. Papir vložite pravilno, da bo tiskanje potekalo na stran z logotipom.
Usmerjenost izvirnika pri kopiranju
To poglavje vsebuje navodila za vlaganje predhodno natisnjenega papirja v pravilni usmerjenosti. Opis splošnega postopka nalaganja papirja v kaseto za papir ali večnamenski podstavek najdete v poglavju Osnovni način nalaganja papirja.
V tem razdelku je opisano, kako vložiti predhodno natisnjeni papir za enostransko kopiranje/tiskanje. Pri dvostranskem kopiranju/tiskanju s predhodno natisnjenim papirjem glede nalaganja papirja upoštevajte ravno obratno, kot je v tem razdelku opisano za postavitev papirja.
Če želite zagotoviti, da so strani natisnjene na ustrezni strani predhodno natisnjenega papirja ne glede na enostransko ali dvostransko tiskanje, uporabite naslednja načina nastavitve.
Določanje vrste papirja pri vsakem tiskanju: naložite registrirano vrsto papirja, za katero je možnost predhodno natisnjenega papirja nastavljena na <Da> v <Nastavitve Nadzora tipa papirja>, navedite to vrsto papirja in nato tiskajte.
Določanje vira papirja pri vsakem tiskanju: naložite registrirano vrsto papirja, za katero je možnost <Zamenjava načina podajanja papirja> nastavljena na <Prior. str. za izpis.>, navedite ta vir papirja in nato tiskajte.
Pravilni način nalaganja predhodno natisnjenega papirja, če je možnost predhodno natisnjenega papirja nastavljena na <Da> v <Nastavitve Nadzora tipa papirja> ali če je možnost <Zamenjava načina podajanja papirja> nastavljena na <Prior. str. za izpis.>
Kaseta za papir: stran z logotipom obrnjena navzdol
Vir papirja, ki ni kaseta za papir: stran z logotipom obrnjena navzgor
Možnost <Prioriteta hitrosti za kopiranje prek podajalnika> vnaprej nastavite na <Ne>.

Vlaganje papirja z logotipi v pokončni usmerjenosti

Način nalaganja se razlikuje glede na velikost papirja z logotipom in uporabljenega vira papirja.
Če nalagate papir velikosti A4, A5 z logotipom
Papir naložite z logotipom navzgor v kaseto in z logotipom navzdol v večnamenski podstavek, kot je prikazano na spodnjih slikah.
Usmerjenost papirja pri tiskanju
Kaseta za papir
  
Večnamenski podstavek
Usmerjenost papirja pri kopiranju iz podajalnika
Kaseta za papir
  
Večnamenski podstavek
Usmerjenost papirja pri kopiranju s kopirnega stekla
Kaseta za papir
  
Večnamenski podstavek
Če nalagate papir velikosti A3 z logotipi
Papir naložite z logotipom navzgor v kaseto in z logotipom navzdol v večnamenski podstavek, kot je prikazano na spodnjih slikah.
Kaseta za papir
  
Večnamenski podstavek

Nalaganje papirja z logotipi v ležeči usmerjenosti

Način nalaganja se razlikuje glede na velikost papirja z logotipom in uporabljenega vira papirja.
Če nalagate papir velikosti A4, A5 z logotipom
Papir naložite z logotipom navzgor v kaseto in z logotipom navzdol v večnamenski pladenj, kot je prikazano na spodnjih slikah.
Kaseta za papir
  
Večnamenski podstavek
Če nalagate papir velikosti A3 z logotipi
Papir naložite z logotipom navzgor v kaseto in z logotipom navzdol v večnamenski pladenj, kot je prikazano na spodnjih slikah.
Usmerjenost papirja pri tiskanju
Kaseta za papir
  
Večnamenski podstavek
Usmerjenost papirja pri kopiranju
Kaseta za papir
  
Večnamenski podstavek
6W2A-01Y