Določanje velikosti in vrste papirja na večnamenskem pladnju

Če je možnost <Priorit. nast. goniln. tisk. za opravila z VN podstavkom> nastavljena na <Vklj.>, so nastavitve gonilnika tiskalnika prioritetne, če je kot vir papirja za opravila iz gonilnika tiskalnika nastavljen večnamenski pladenj.
Če se velikost in vrsta papirja, navedena v gonilniku tiskalnika, ne ujema s papirjem, ki je dejansko naložen v večnamenski pladenj, lahko pride do zastoja papirja v večnamenskem pladnju.
1
Papir naložite na večnamenski pladenj. Vlaganje papirja v večnamenski podstavek
Prikaže se zaslon za določanje velikosti in vrste papirja.
2
Vnesite velikost papirja.
Če je prikazana velikost papirja drugačna od velikosti naloženega papirja, papir morda ni naložen pravilno. Znova naložite papir.
Če pritisnete <Priljubljeni papir> in pogosto uporabljeno velikost papirja registrirate za gumbe, jih lahko prikličete s preprostim pritiskom. Registracija pogosto uporabljene velikosti in vrste papirja za večnamenski pladenj
Nalaganje papirja standardne velikosti
Če naložite papir velikosti po meri
Nalaganje ovojnic
3
Pritisnite <Sprem.> v možnosti <Tip papirja>.
4
Izberite vrsto papirja in pritisnite <OK>.
Če vstavljena vrsta papirja ni prikazana, pritisnite <Podrobne nastav.>, da jo izberete na seznamu.
Če vrsta vstavljenega papirja ni prikazana na zaslonu s podrobnimi nastavitvami, jo lahko registrirate na seznamu vrst papirja. Nastavitve nadzora vrste papirja
Ovojnice kot vrste papirja ni mogoče izbrati na zaslonu s podrobnostmi možnosti <Tip papirja>. Če želite kot vrsto papirja izbrati ovojnico, vrsto papirja registrirajte v <Registr. priljubljenega papirja (Večnam. podstavek)>, nato v 2. koraku pritisnite <Priljubljeni papir>  gumb, za katerega ste registrirali ovojnico kot vrsto papirja  <OK>. Registracija pogosto uporabljene velikosti in vrste papirja za večnamenski pladenj
5
Pritisnite <OK>.
Če je prikazan zaslon, ki ni zaslon za določanje velikosti in vrste papirja
Če je prikazano sporočilo s pozivom, da prilagodite vodilo za papir, znova prilagodite širino vodila za papir in pritisnite <OK>.
6W2A-02A