Registracija ciljev

Cilje za pošiljanje faksov in optično prebranih podatkov je mogoče registrirati v imeniku ali za gumbe za hitro izbiranje.
Imenik
Če želite registrirati več ciljev ali jih razvrstiti glede na oddelke ali poslovne partnerje, jih registrirajte v imeniku. V imeniku lahko cilje iščete po prvem znaku imena ali tako, da izberete vrsto cilja, kot na primer faks ali e-pošta. Cilje lahko registrirate za vse uporabnike ali za lastno uporabo ali cilje, ki jih lahko urejajo samo skrbniki. Registracija prejemnikov v Imenik

Spustni seznam imenika

Izberite imenik za oddelek ali poslovnega partnerja.

<Iskanje po imenu>

Vnesite ime prejemnika.

Gumb s prvo črko

Izberite alfanumerični gumb za prvi znak imena cilja.

Spustni seznam vrste prejemnika

Izberite gumb, če želite cilje filtrirati glede na vrsto cilja, na primer faks ali e-pošta.
Gumb za hitro izbiranje
Zaradi poenostavljene uporabe lahko pogosto uporabljene cilje registrirate za gumbe za hitro izbiranje. Gumbi za hitro izbiranje z registriranimi cilji so prikazani na zaslonu na dotik, tako da lahko s preprostim dotikom gumba hitro poiščete in določite cilje. Registracija cilja za gumb za hitro izbiranje

Gumb za hitro izbiranje

Želeni cilj lahko preprosto določite s preprostim pritiskom gumba.

Številka gumba za hitro izbiranje

Vnesete lahko trimestno številko registriranega gumba za hitro izbiranje, če ni prikazan na zaslonu na dotik.
Za skrbnika
Imenik in gumbe za hitro izbiranje je mogoče izvoziti/uvoziti. To je mogoče uporabiti za varnostno kopirane podatke, če pride do napake ali zaradi poenostavljenega postopka registracije ciljev v podprtih napravah. Za dodatne informacije glejte Uvoz/izvoz posameznih nastavitev.
Imenik je mogoče prilagoditi za vsakega prijavljenega uporabnika (Seznam elementov, ki jih je mogoče prilagoditi). Poleg tega je mogoče z možnostjo sinhronizacije nastavitev po meri imenik deliti z drugimi Canonovimi večnamenskimi tiskalniki (Sinhronizacija nastavitev za več Canonovih večnamenskih tiskalnikov).
Če nastavite geslo, lahko preprečite nepooblaščeno urejanje ali brisanje v imeniku. Nastavitev kode PIN za imenik
Če nekaterih ciljev ne želite prikazati v imeniku ali če želite uporabnikom omejiti dostop do ciljev, pri registraciji cilja vnesite številko za dostop. Če želite uporabljati številko za dostop, morate vnaprej aktivirati nastavitev v Omejevanje dostopa do ciljev, registriranih v imeniku.
Sezname naslovov skupin uporabnikov konfigurirajte v vmesniku Daljinski UI. (Registriranje ciljev prek vmesnika Daljinski UI)
6W2A-034