Omejevanje uporabe imenika

 
Odtekanje občutljivih ali osebnih podatkov iz imenika lahko preprečite tako, da nastavite kodo PIN ali nastavite, da nekateri cilji niso prikazani v imeniku. Imenik lahko tudi popolnoma skrijete. Te nastavitve je mogoče konfigurirati samo s skrbniškimi pravicami.

Nastavitev kode PIN za imenik

Nastavite lahko, da imenik za dodajanje novih vnosov ali urejanje obstoječih zahteva od uporabnika vnos kode PIN. S tem zmanjšate tveganje nepooblaščenega urejanja imenika. Tudi če je za imenik nastavljena koda PIN, lahko uporabnik, ki se prijavi s skrbniškimi pravicami, dodaja in ureja vnose brez zahtevane kode PIN.
1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Izberite prejemnika>  <PIN Imenika>  <Nastavitev>.
3
Nastavite PIN za urejanje imenika.
Vnesite kodo PIN in pritisnite <Potrditev>. Zaradi potrditve znova vnesite kodo PIN in pritisnite <OK>.
Kode PIN, ki vsebuje samo ničle, npr. »00« ali »0000000«, ni mogoče nastaviti.
Če želite onemogočiti PIN, pritisnite , da ga izbrišete (pustite polje prazno), nato pritisnite <OK>.
4
Pritisnite <OK>.
Poleg nastavitve kode PIN za imenik lahko varnost še povečate z naslednjimi postopki:
Omejite vnos novih prejemnikov Omejitev razpoložljivih prejemnikov
Onemogočite faksiranje iz računalnika PC Omejevanje pošiljanja faksov iz računalnika

Omejevanje dostopa do ciljev, registriranih v imeniku

Za pomembne poslovne stike in druge cilje v imeniku, ki jih ne želite prikazati vsem uporabnikom, lahko nastavite številko za dostop. Cilji z registrirano številko za dostop so prikazani samo uporabnikom, ki vnesejo ustrezno številko za dostop. Uporabite spodnji postopek za omogočanje funkcije za registracijo številke za dostop.
Če je funkcija za registracijo številke za dostop omogočena, uporabniki ne morejo določiti cilja z možnostjo <Prejšnje nastavitve>.
  <Izberite prejemnika>  <Nadzor Imenika z dostopnimi številkami>  <Da>  <OK>
Ko konfigurirate to nastavitev, registrirajte številke za dostop v imeniku.
Dostopna številka lahko vsebuje največ sedem mest. Če vnesete manj kot sedem števk, naprava shrani številko za dostop tako, da ji na začetku doda ničle.
Primer: Če je vneseno število <321>, je shranjeno število <0000321>.
Dostopne številke iz samo ničel, na primer <0000000>, ne morete shraniti.
Če vnesete številko, ki se začne z ničlami, na primer <02> ali <002>, so ničle prezrte in je številka registrirana kot <0000002>, enako, kot če bi vnesli samo <2>.

Skrivanje imenika

Nastavite, ali želite skriti imenik in gumbe za hitro izbiranje. Določite lahko ločene nastavitve za faksiranje, optično branje in pošiljanje.
Skrivanje imenika za faks in gumbov za hitro izbiranje
  <Nastavitve funkcije> <Oddaja> <Faks nastavitve> <Omejitev uporabe imenika> <Da> <OK>
Skrivanje imenika za optično branje in pošiljanje ter gumbov za hitro izbiranje
  <Nastavitve funkcije> <Oddaja> <Skupne nastavitve> <Omejitev uporabe imenika> <Da> <OK>
6W2A-09U