Preklop v način pripravljenosti

Način pripravljenosti zmanjša porabo energije z začasnim onemogočanjem nekaterih notranjih postopkov naprave. Napravo lahko preklopite v način pripravljenosti preprosto tako, da na nadzorni plošči pritisnete . Ko je naprava v načinu pripravljenosti, se zaslon na dotik izklopi in zasveti . Nadzorna plošča
Naprava morda ne bo preklopila v način pripravljenosti, kar je odvisno od stanja delovanja in pogojev naprave.
Indikator obdelave/podatkov utripa ali sveti zeleno tudi, ko naprava preklopi v način pripravljenosti.
Izhod iz načina mirovanja
Naprava preklopi iz načina pripravljenosti, ko se izvede nekaj od naslednjega:
če na nadzorni plošči pritisnete *1,
če so v podajalniku naloženi dokumenti,
če je podajalnik odprt,
če je papir naložen na večnamenski pladenj ali odstranjen z njega,*1
če je pokrov naprave odprt/zaprt.*1
*1 Nekateri modeli naprave ne podpirajo te funkcije.
Če želite nastaviti samodejni preklop v način pripravljenosti
Z nastavitvijo <Čas avtom. vklopa mirovanja> lahko napravo samodejno preklopite v način pripravljenosti. Če želite spremeniti časovno omejitev za preklop v samodejno mirovanje, upoštevajte spodnja navodila.
  <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve časa/energije>  <Čas avtom. vklopa mirovanja>   ali , če želite nastaviti čas, ki preteče, preden naprava samodejno preklopi v način pripravljenosti  <OK>.
Z dnevom v tednu lahko nastavite časovni obseg za samodejni preklop v način pripravljenosti. <Tedenska čas. nast. samodejnega mirovanja>
Poraba energije v stanju mirovanja
Nastavite lahko količino energije, ki jo naprava porabi v načinu mirovanja. Upoštevajte spodnji postopek za nastavitev porabe energije v načinu mirovanja.
  <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve časa/energije>  nastavite <Poraba energije v stanju mirovanja> na <Nizko> ali <Visoko>.
Pri uporabi brezžičnega omrežja tudi v načinu spanja
Če želite brezžično omrežje uporabiti v načinu spanja, nastavite <Poraba energije v stanju mirovanja> na <Visoko>.
6W2A-033