Nadzorna plošča

V tem razdelku so opisani imena in uporaba tipk nadzorne plošče.

Zaslon na dotik

Tu je poleg zaslona z nastavitvami za posamezne funkcije prikazano tudi stanje napake. Uporaba zaslona na dotik

Tipka [Nastavitve/Registracija]

Pritisnite za začetek izbiranja nastavitev stroja, na primer <Izbirne nastavitve> ali <Izberite prejemnika>. Nastavitve/Registracija

Številske tipke ([0]–[9])

Pritisnite za vnos številskih vrednosti. Vpisovanje znakov

Tipka [Varčevanje energije]

Pritisnite za preklop stroja v način mirovanja. Ko je naprava v načinu pripravljenosti, tipka sveti. Preklop v način pripravljenosti

Gumb za nastavitev svetlosti

Uporabite za nastavitev osvetljenosti zaslona na dotik. Gumb zavrtite navzgor, če želite povečati svetlost, in navzdol, če jo želite zmanjšati.

Tipka Nastavitve glasnosti

Pritisnite, če želite prikazati zaslon, ko želite prilagoditi glasnost zvoka za komunikacije faksa ali nastaviti zvok alarma ob napaki. Nastavitev zvokov

Tipka [Števec/podatki o napravi]

Pritisnite, da na zaslonu na dotik prikažete skupno število strani za postopke, kot sta kopiranje ali tiskanje. Prav tako lahko preverite serijsko številko ali naslov IP naprave ter podatke naprave o izbirnih izdelkih. Preverjanje števila strani za kopiranje/tiskanje/faksiranje/optično branje

Tipka [Počisti]

Pritisnite za izbris vnesenih črk ali vrednosti.

Tipka [Ustavi]

Ustavi opravilo pošiljanja ali tiskanja. Preklic opravil pošiljanja/tiskanja

Pisalo zaslona na dotik

Uporabljajte pri uporabi zaslona na dotik, na primer pri vnašanju znakov.

Tipka [Start]

Pritisnite, če želite začeti kopirati ali optično brati izvirnike.

Napaka indikator

Utripa ali sveti, če pride do napake, na primer zastoja papirja.
Če utripa indikator »Napaka«, upoštevajte navodila, prikazana na zaslonu na dotik. Odpravljanje zastojev papirja
Če indikator »Napaka« neprekinjeno sveti rdeče, se obrnite na lokalnega pooblaščenega Canonovega prodajalca.

Obdelava/podatki indikator

Utripa med postopki, kot sta pošiljanje ali izpisovanje. Zasveti zeleno, ko izvirniki čakajo na obdelavo.

Tipka [Ponastavi]

Pritisnite, da prekličete nastavitve in obnovite predhodno izbrane nastavitve.

Tipka ID (Prijava/Odjava)

Če je potrebno osebno preverjanje pristnosti, pritisnite to tipko za prijavo. Po končani uporabi naprave znova pritisnite tipko, da se odjavite. Prijava v napravo
6W2A-01K