Nastavitev zvokov

Prilagodite lahko glasnost zvoka naprave pri pošiljanju/prejemanju faksa. Poleg nastavitve zvokov za fakse lahko določite, ali se zaslišijo zvoki potrditve in opozoril.
Ta nastavitev deluje samo za linijo 1 (standardno linijo). To nastavitev uporabite za linijo 1 (standardno linijo).

Prilagajanje glasnosti za pošiljanje/prejemanje faksov

Prilagodite lahko glasnost zvokov komunikacije med prenosom faksa in zvok rezultata pošiljanja/prejemanja faksa.
1
Pritisnite Tipka Nastavitve glasnosti. Nadzorna plošča
2
Prilagodite glasnost ali določite nastavitev in pritisnite <OK>.
<Glasnost alarma>
Prilagodite glasnost zvoka pri preklicu prenosa faksa ali ko je tiskanje prejetega faksa končano. Če ne želite, da se sliši zvok,  povlecite popolnoma v levo.
<Glasnost linije>
Prilagodite glasnost zvoka pri pošiljanju faksa. Če ne želite, da se sliši zvok,  povlecite popolnoma v levo.

Nastavitev zvoka potrditve in zvoka opozorila

Prilagodite lahko tudi zvoke ob pritisku na posamezne tipke nadzorne plošče in gumbe zaslona na dotik ter zvok ob napaki, ki se sproži v primeru težave v napravi. Prav tako lahko nastavite tudi zvok, ki označuje rezultat pošiljanja/prejemanja funkcije Faks Zaklenjeni spomin.
1
Pritisnite Tipka Nastavitve glasnosti. Nadzorna plošča
2
Pritisnite <Druge nast. glasnosti>.
Če možnost omogočanja uporabe funkcije za faks ni nameščena (Sistemske možnosti), je prikazana možnost <Volume Settings>.
3
Nastavite posamezni zvok potrditve/opozorila in pritisnite <Zapri>.
Nastavitev elementov
Opis
<Ton ob vpisu>
Zvok ob pritisku tipke na nadzorni plošči ali gumba na zaslonu na dotik
<Ton ob nevelj. vnosu>
Zvok ob nepravilni uporabi tipke/gumba ali ob vnosu vrednosti zunaj veljavnega obsega nastavitve
<Alarm za obnovo zaloge>
Zvok, ko primanjkuje tonerja
<Ton Pozabljeni original>
Zvok, če izvirnik ostane na kopirnem steklu po opravljenem postopku
<Ton ob napaki>
Zvok ob nepravilnem delovanju, ko se na primer zagozdi papir ali ko pride do napake pri delovanju
<Ton-izvršeno opravilo>
Zvok, ki se oddaja, ko je operacija, npr. kopiranje ali skeniranje, končana
<Zvok za Način mirovanja>
Zvok ob preklopu naprave v način pripravljenosti ali če se naprava izklopi, če možnost <Nast. Hitrega zagona za glavno napajanje> nastavite na <Da>. (Odvisno od okoliščin lahko zagon naprave traja dalj časa in ni zvoka.)
<Zvok ob prijavi>
Zvok ob uspešni prijavi
<Ton Konec SPR/ODD iz sp.>
Zvok ob dokončanju pošiljanja/prejemanja funkcije Faks Zaklenjeni spomin brez napake Shranjevanje prejetih dokumentov v napravo (prejem v pomnilnik)
<Ton Nap. SPR/ODD iz spom.>
Zvok ob dokončanju pošiljanja/prejemanja funkcije Faks Zaklenjeni spomin z napako Shranjevanje prejetih dokumentov v napravo (prejem v pomnilnik)
4
Pritisnite <OK>.
6W2A-032