Vpisovanje znakov

Na zaslonih, na katerih morate vnašati alfanumerične znake, znake vnesite s tipkami na zaslonu na dotik. Za vnos številk lahko uporabite tudi številske tipke na nadzorni plošči (Nadzorna plošča).
Primer: način <Alfanum.>

Polje za vnos znakov

Prikazani so vneseni znaki.

Gumb <Vračalka>

Z vsakim pritiskom gumba lahko izbrišete znak levo od kazalca.
Če znak, ki ga želite izbrisati, ni levo od kazalca, kazalec premaknite tako, da pritisnete  ali ().
Na nadzorni plošči pritisnite , če želite izbrisati vse vnesene znake.

Gumb za način vnosa

Na spustnem seznamu izberite način vnosa.
<Alfanum.>
način vnosa črkovno-številčnih znakov
<Simbol>
način vnosa simbolov
Načina vnosa morda ne morete izbrati, ker je za nekatere zaslone vrsta znakov, ki jih lahko vnesete, vnaprej določena.

Gumb za vnos znakov

Enaka razporeditev tipkovnice kot za računalnik.

Gumb »Enter«

Pritisnite, če želite v novo vrsto.

Gumb <Alt>

Pritisnite, če želite prikazati samo številske tipke.

Gumb <AltGr>

Pritisnite, če želite prikazati znake z naglasi.

Gumb <Presledek>

Pritisnite, če želite vnesti presledek.

Gumb <V./M.črke>

Pritisnite, če želite vnesti velike črke ali simbole.

Gumb kazalca

Kazalec premaknite na polje za vnos.
Pri prikazu ikone za številske tipke
Če je prikazano < You can use numeric keys.>, lahko številske vrednosti vnašate s številskimi tipkami na nadzorni plošči.
Primer: zaslon nastavitve <Razmerje XY>
Če je prikazano < Enter using the numeric keys.>, lahko za vnašanje številk uporabite samo številske tipke na nadzorni plošči.
Vnos znakov s tipkovnico USB
Za vpisovanje znakov lahko uporabljate tudi USB tipkovnico, ki jo povežete na USB vhod (Sprednja stran). Pri vnašanju s tipkovnico USB upoštevajte naslednje.
Možnost <Uporabi AddOn gonilnik za USB vhodno napravo> v <USB nastavitve> nastavite na <Ne>. <Uporabi AddOn gonilnik za USB vhodno napravo>
S tipkovnico USB lahko vnesete le znake ASCII.
Tipk, ki niso prikazane na tipkovnici zaslona na dotik, na primer »Delete«, »End«, »Tab«, »Esc« in funkcijske tipke, ni mogoče uporabljati na tipkovnici USB.
Zvok vnašanja s tipkovnico USB je odvisen od nastavitev <Ton ob vpisu> in <Ton ob nevelj. vnosu> na zaslonu za nastavitev zvoka. Nastavitev zvokov
6W2A-025