Registracija osebnih gumbov/skupnih gumbov

Registrirate lahko osebne gumbe za lastno uporabo ali skupne gumbe, ki jih lahko uporabljajo vsi uporabniki.
Če želite registrirati osebni gumb, se morate prijaviti z upravljanjem osebnega preverjanja pristnosti. Konfiguracija nastavitev upravljanja osebnega preverjanja pristnosti
Če izberete <Pod. za over. prij. v napr.> za <Podatki za overovitev ODD datoteke/Brskanja>, se geslo za cilj datotek ne shrani na osebnem gumbu. <Podatki za overovitev ODD datoteke/Brskanja>
Če želite informacije o največjem dovoljenem številu osebnih gumbov/skupnih gumbov, ki jih je mogoče registrirati, glejte Funkcije upravljanja.
Osebnih gumbov ni mogoče spremeniti v skupne gumbe in obratno. Če želite to narediti, prikličite nastavitve in registrirajte drug gumb v <Menu>.
Pridržite gumb, če želite spremeniti njegovo ime/komentar ali ga premakniti/izbrisati. Enake postopke (spreminjanje imena/komentarja gumba ali premikanje/brisanje gumba) je mogoče izvesti v <Menu> na zaslonu <Domov>. Prilagajanje zaslona <Domov>
Osebne gumbe je mogoče deliti z več napravami s sinhronizacijo prilagojenih podatkov. Seznam elementov, ki jih je mogoče prilagoditi
Nastavitve, ki jih je mogoče registrirati za osebne gumbe/skupne gumbe
Funkcije in nastavitve, ki jih je mogoče registrirati za osebne gumbe/skupne gumbe, so navedene spodaj.
Nastavitve, ki jih je mogoče registrirati v <Nastavitve Priljubljeno> za funkcijo <Kopiranje> Zmanjševanje postopkov kopiranja
Nastavitve funkcije <Faks> naprave Osnovni postopki za pošiljanje faksov
Nastavitve, ki jih je mogoče registrirati v <Nastavitve Priljubljeno> za funkcijo <Skeniranje in oddaja> Uporabne funkcije za optično branje
Nastavitve, ki jih je mogoče registrirati v <Nastavitve Priljubljeno> za funkcijo <Skeniranje in shranjevanje> Zaslon z nastavitvami in operacije za shranjevanje optičnega branja
Mesta shranjevanja za funkciji <Skeniranje in shranjevanje> in <Dostop do shranjenih datotek> Uporaba prostora za shranjevanje
Bližnjice do zaslona z osnovnimi funkcijami za funkcijo <Faks/I-Faks predal>
Dostop do strežnika in gesla za prijavo je mogoče registrirati za osebne gumbe/skupne gumbe. To je priročno, če želite pri priklicu registriranega gumba preskočiti vnos gesla. Če želite nastaviti geslo v nastavitvah, shranjenih za registrirani gumb, ker pogosto nastavitve za osebni gumb ali skupni gumb uvažate v drugo napravo in želite preprečiti, da bi se uporabniki lahko izdajali za druge, pri registraciji izključite geslo.
Uvoz/izvoz registriranih gumbov
Registrirane osebne gumbe/skupne gumbe lahko uvozite in izvozite v vmesniku Daljinski UI. Uvoz/izvoz vseh nastavitev
Osebne gumbe/skupne gumbe naprav serije imageRUNNER ADVANCE, ki imajo funkcijo hitrega menija, je mogoče uvoziti/izvoziti kot osebne gumbe/skupne gumbe.
Primer: Registracija funkcije kopiranja
1
Določite nastavitve kopiranja in pritisnite <Kopiranje> . Zaslon <Domov>
2
Ko končate nastavitev, pritisnite   <Registracija v Domov>.
3
Potrdite nastavitve in pritisnite <Naprej>.
4
Določite dejanje, ki se izvede, ko pritisnete registrirani gumb, in pritisnite <Naprej>.
Takoj po pritisku registriranega gumba se za spodaj opisano nastavitev izvede različno dejanje. Za dodatne informacije glejte Izvajanje osebnih gumbov/skupnih gumbov.
Če izberete <Da> za <Prikaz potrditvenega zaslona pri priklicu>, se spodnji potrditveni zaslon prikaže, ko pritisnete registrirani gumb. Izberite <Ne>, če ne želite, da se prikaže potrditveni zaslon.
Če izberete <Da> za <Začnite postopek za priklic (Postopek začnete s pritiskom na gumb.)>, se kopiranje začne, ko pritisnete registrirani gumb, ne da bi pritisnili . Izberite <Ne>, če želite ročno začeti kopiranje, tako da pritisnete .
Če izberete <Da> za <Prikaz potrditvenega zaslona pri priklicu> in <Začnite postopek za priklic (Postopek začnete s pritiskom na gumb.)>, se kopiranje začne, ko na potrditvenem zaslonu izberete <Da>.
5
Vnesite ime gumba in komentar, izberite <Osebno> ali <V souporabi> in pritisnite <OK>.
Vnesete tako, da pritisnete <Ime> ali <Opomba>. Praktično je, da ime nastavitve vnesete v <Ime> in beležko v <Opomba>.
Če želite gumb registrirati samo zase, pritisnite <Osebno>. Če želite registrirati gumb, ki ga želite deliti z drugimi uporabniki, pritisnite <V souporabi>.
Če je možnost <12 srednje majhnih gumbov na stran> nastavljena za <Nast. postavitve zaslona Domov>, možnost <Opomba> ni prikazana za osebne gumbe/skupne gumbe. Prilagajanje zaslona <Domov>

Izvajanje osebnih gumbov/skupnih gumbov

V tem razdelku je opisano, kako izvajati osebne gumbe/skupne gumbe. Postopek izvajanja funkcije se razlikuje glede na nastavitve, določene pri registraciji osebnega gumba/skupnega gumba, in registrirane funkcije.
Cilji, registrirani za gumbe za hitro izbiranje v hitrem meniju odjemalske naprave, se ne posodobijo, tudi če se posodobijo cilji, registrirani za gumbe za hitro izbiranje strežniške naprave. Potrdite, če je cilj posodobljen, ko ne morete pošiljati v registrirane cilje.
1
Pritisnite gumb, ki ga želite uporabljati.
Posamezna ikona označuje vrsto funkcije, kot je prikazano spodaj.
 <Kopiranje>
 <Faks>
 <Skeniranje in oddaja>
 <Skeniranje in shranjevanje>
 <Dostop do shranjenih datotek>
 <Faks/I-Faks predal>
Vsebino gumba lahko izvedete tudi z naslednjim postopkom: pridržite osebni gumb/skupni gumb pritisnite <Priklic>.
2
Izvedite naslednji postopek glede na vsebino, registrirano za gumb:
Če je možnost <Prikaz potrditvenega zaslona pri priklicu> nastavljena na <Da>
Če je možnost <Prikaz potrditvenega zaslona pri priklicu> nastavljena na <Ne>
Če izberete gumb s funkcijo <Skeniranje in shranjevanje>
Če izberete gumb s funkcijo <Dostop do shranjenih datotek>
Če izberete gumb s funkcijo <Faks/I-Faks predal>
6W2A-02W