Kopiranje izvirnikov različnih velikosti skupaj (izvirniki različnih velikosti)

 
V podajalnik lahko vstavite izvirnike različnih velikosti in jih skenirate naenkrat. Tako vam ni treba znova izbirati papirja in postavljati izvirnika.
Možnosti kombiniranja velikosti izvirnikov za optično branje so omejene. Z optičnim branjem z neustrezno kombinacijo lahko poškodujete izvirnike ali povzročite zagozdenje papirja.
Podajalnik
Izvirnikov z različno težo ali vrsto papirja ne nalagajte skupaj, saj lahko s tem poškodujete izvirnike ali povzročite zastoje papirja.
Kombinacije naslednjih načinov ne morete uporabljati naenkrat.
<Originali razl. velik.>
<Premik>
<Izbira papirja>:<Avto>
1
Izvirnike naložite v podajalnik. Polaganje izvirnikov
2
Pritisnite <Kopiranje>. Zaslon <Domov>
3
Pritisnite <Opcije> na zaslonu z osnovnimi nastavitvami kopiranja. Zaslon z osnovnimi nastavitvami kopiranja
4
Pritisnite <Originali razl. velik.>.
5
Pritisnite <Zapri>.
6
Pritisnite .
Kopiranje se začne.
Če je za kopiranje nastavljena možnost <Originali razl. velik.>, se vsak izvirnik kopira z optimalno velikostjo papirja. Če želite vse izvirnike kopirati z isto velikostjo papirja ali enostranske izvirnike različnih velikosti kopirati na obe strani, z možnostjo <Izbira papirja> določite papir.
6W2A-03Y